HemSök efter kurserFramgångsrikt ledarskap genom kommunikation

Framgångsrikt ledarskap genom kommunikation

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

I denna kurs får du lära dig att leda med kommunikation för att uppnå mål och möta dina utmaningar som chef och ledare.

En modern chef ägnar 60-90 procent av sin arbetstid åt att kommunicera. De flesta ledaruppgifter så som att ge feedback, motivera och leda arbetsinsatser kräver kommunikation. Genom att förbättra din kommunikation ökar du förmågan att uppnå mål och resultat i ditt ledaruppdrag. Efter avslutad kurs behärskar du ett antal kommunikationsverktyg och har en personlig handlingsplan för att fortsätta utveckla ditt ledarskap.


Plats
Göteborg
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som utveckla ditt ledarskap och öka din förmåga att nå resultat genom att använda kommunikation.

Mål

 • Utveckla ditt ledarskap genom att förstå chefens olika roller som strateg, förändringsagent, coach samt processutvecklare eller arbetsledare.
 • Vilken typ av kommunikation som krävs av dig för leda framgångsrikt i olika chefsroller och situationer.
 • Få tillgång till ett antal konkreta kommunikationsverktyg.
 • Ta fram en handlingsplan för att utveckla kommunikationen i ditt ledarskap.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursinnehålll

Ledarskap och chefens kommunikationsuppdrag

 • Ledarskapshjulet och olika roller i ledarskapet.
 • Chefens kommunikationsuppdrag och olika typer av kommunikation.

Kommunikationsverktyg

 • Budskap och storytelling. Hur du berättar och formulerar budskap som når in istället för att informera.
 • Dialog som verktyg att uppnå mål.
 • Effektiva möten – chefens viktigaste arena för kommunikation.

Förändringsbehov och handlingsplan

 • Strategisk kommunikationsplanering – en modell i fyra steg: analys, planering, genomförande och uppföljning.
 • Personlig handlingsplan för att utveckla ditt ledarskap och klara dina kommunikativa utmaningar.