HemSök efter kurserGDPR - för projektledare och kundansvariga

GDPR – för projektledare och kundansvariga

Informator anordnar flera utbildningar på svenska inom GDPR 2018 (enkelt förklarat: den nya personuppgiftslagen / dataskyddslagen antagen av EU 2016). Tillsammans fördjupar vi oss i de hetaste områdena och nya krav i Dataskyddsförordningen. 

Vi redogör för vilka krav som dataskyddsförordningen ställer och de rekommendationer och tolkningar som gjorts. Kursdagen avslutas med gruppövningar för att även arbeta praktiskt med frågeställningarna.

VARFÖR BEHÖVER JAG KÄNNA TILL DATASKYDDSFÖRORDNINGEN?

Datainspektionen har rätt att utfärda böter om lagen inte följs, även för personuppgiftsbiträden. Det är därför av yttersta vikt att behandla personuppgifter på ett korrekt sätt och värna bland annat sina kunders integritet.

Dokumenterade rutiner och processer måste finnas på plats och följas, så att hanteringen av personuppgifter är korrekt. Både underleverantörer och kunder måste hållas informerade om sitt och ert ansvar enligt dataskyddsförordningen.

Det behöver ske en löpande kartläggning av personuppgifter som behandlas och lagras: Vilka personuppgifter hanteras, för vem, för vilket ändamål och med hjälp av vilka leverantörer?

Vi hjälper er att se GDPR som en möjlighet istället för en belastning. Då kan ni dessutom skapa både konkurrensfördelar och effektiva lösningar!

Kursmaterial

Kursmaterialet är på svenska. Kursen hålls på svenska. Vi kan också erbjuda båda på engelska, om det efterfrågas.


Utbildningsformer
Remote

Längd
3 timmar

Pris
2750 kr

Målgrupp

Projektledare, kundansvariga och marknadsförare, liksom andra som arbetar kundorienterat, exempelvis i projekt, eller på marknads- eller informationsavdelningar.

Förkunskaper

Inga, eller grundläggande kunskap om personuppgiftslagen.

Kursinnehåll: GDPR - för projektledare och kundansvariga

Under workshopen kommer vi bland annat gå igenom följande.

A. Vad anses vara en personuppgift?

B. Vilka ändamål med behandlingen är tillåtna?

C. Hur ska de som registreras informeras?

D. Bygg in funktionalitet för att tillvarata de registrerades rättigheter

E. Vem bör ha tillgång till uppgifterna i systemet?

F. Hur länge får uppgifterna sparas för ändamålet med behandlingen?

G. Särskilt om personuppgiftsbiträden, underleverantörer och mailutskick

H. Privacy by Design – glöm fritextfältet!

I. Kundzon/kundvård genom GDPR

J. Säkerhetsåtgärder

K. Överföring av personuppgifter till tredje land