HemSök efter kurserGit för utvecklare

Git för utvecklare

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

I kursen går vi igenom verktyget Git, sätter det i sitt sammanhang och gör praktiska övningar för att få en förståelse för hur verktyget används för versionshantering.

Git är ett versionshanteringssystem som är speciellt utvecklat för att hantera stora komplexa distribuerade projekt. Systemet är ursprungligen framtaget för utveckling av Linuxkärnan, som utvecklas av ett tusental frivilliga utvecklare. Även om Git är framtaget för komplexa system fungerar det därför lika bra för små projekt och för egen utveckling.

Bakgrund

Filosofin har varit att utvecklingen av ett stort komplext projekt bryts ner i små projekt som utvecklas självständigt av team, eller enskilda utvecklare, och att man har ett strukturerat sätt att godkänna och föra in ändringar i huvudreleasen.

Allt fler väljer att använda Git som versionshanteringsverktyg i sin utveckling, ofta i samband med att man arbetar enligt Continuous Integration, där man kontinuerligt integrerar ändringar i sin produkt på ett automatiserat sätt. Till exempel har Ericsson valt att använda Git i många av sina utvecklingsprojekt.


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
10950 kr

Målgrupp

Målgruppen är mjukvaruutvecklare, testare, blivande Git-administratörer eller intresserade projektledare som behöver en förståelse för Git och hur man använder verktyget för versionshantering både i det dagliga arbetet och i samarbete med andra i komplexa distribuerade projekt.

Mål

Efter kursen slut har du en förståelse för varför du ska använda ett versionshanteringssystem och vilka fördelar Git erbjuder jämfört med andra liknande system. Du vet hur du arbetar med Git både i din egen utvecklingsmiljö, i ditt teams miljö och i en komplex distribuerad miljö.  Du kan skapa och hantera brancher och taggar. Du kan checka in ändringar. Du kan utföra en rebase och en merge. samt göra push och pull mot andra repositories.

Förkunskaper

Deltagarna förväntas ha grundläggande kännedom om hur man arbetar med mjukvaruutveckling.

Kursinnehåll

Introduktion
Vad är ett versionshanteringssystem och varför ska man använda ett sådant?
Skapa ett repositiory. Konfigurera det. Gör en första incheckning och en enkel push.
Genomgång av de grundläggande koncepten som repository, index, commit och SHA1 hash code.
Hantera index samt lägga till och ta bort filer.
Titta på loggen.
Titta på skillnader.

Brancher
Merge.
Rebase och Squash.
När ska man använda Merge eller Rebase?
Konflikthantering.

Användbara inställningar
Ignorera filer.
commita delar av en ändring.
Stash.
Tags.

Samarbeta med andra repositories
Local och remote branch.
Fetch, merge, pull.
Push.

Branchstrategier
nvie
Bransch per Feature.

Automatisering
Hooks.
Porcelain och Plumbing.

Kodgranskning med Gerrit.