HemSök efter kurserGPU-programmering

GPU-programmering

CUDA, OpenCL och liknande språk har fått stor popularitet tack vare att de ger tillgång till GPU:ernas stora beräkningskraft för att ge en rejäl uppsnabbning i många olika applikationsområden såsom datorseende och AI.

Kursen är framtagen för utvecklare som ville få grundläggande kunskaper inom programmering för GPU, samt hur de kan användas för att få bäst möjliga prestanda utav applikationer.

Språk

Utbildningen kan genomföras antingen på svenska eller engelska.

Kurslängd

Kursen genomförs under 2 dagar. Kursen kan vid företagsinterna upplägg också genomföras under en dag, då med fokus på parallell programmering utan djupdykning inom optimeringen eller olika språk.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
20450 kr

Målgrupp

Applikationsutvecklare, helst inom C/C++, fast även utveckling i andra språk såsom JAVA kan dra nytta av de kunskaper som lärs ut under kursen.

Mål

Kursen kommer lära dig parallella programmerings-metodik, och hur du kan skriva kod som passar till GPU:ernas arkitektur. Labbarna ger dig möjlighet att fördjupa dessa kunskaper och lära dig parallella programmeringsspråk.

Förkunskaper

Deltagarna förväntas att ha grundläggande kunskapa inom procedurell programmering med C/C++.

Kursinnehåll GPU-programmering

Kursen genomförs under två dagar. Den kan också ges på en dag, då med fokus på parallellprogrammering utan djupdykning inom optimering eller olika språk. 

  • GPU arkitekturen (ingår i endagskursen)
  • Parallell programmering (ingår i endagskursen)
  • Programmering med CUDA (ingår i endagskursen)
  • Optimering och best practice för GPU programmering
  • Andra GPU programmeringsspråk