HemSök efter kurserGrafisk facilitering för agila team

Grafisk facilitering för agila team

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Så visualiserar du teamets arbete – skapa ökad tydlighet och engagemang med mer ritat på dina möten

Denna kurs lär dig förstärka ditt sätt att kommunicera på möten genom att rita, Att använda mer visualisering, ritade element under agila möten som sprintplanering, retrospektive och skapa roligare stand ups. Få konkreta visualiserings-exempel att ta med dig till nästa möte. Lär dig att rita enkla smileys, avatarer, prio-ikoner och exempel på teamtavlor och status-tavlor.


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
1 dag

Pris
10950 kr

Målgrupp

Projektledare, Scrum Masters, Agila Coacher, beställare, produktägare, ledare, chefer, facilitatorer, mötesledare

Mål

Du får lära dig

  • Enkla sätt att rita. (Du behöver bara kunna hålla i en penna)
  • Att med hjälp av symboler och grafiska element tydliggöra processer och flöden
  • De 7 grunderna i grafiks facilitering, textning, personer, processer, platser, färger, inramning och effekter.
  • Att snabbt kunna rita symboler
  • Mallar, dispositioner och metaforer
  • Praktiska övningar och tips för att snabbt kunna rita - ritteknik

Förkunskaper

Inga förkunskaper i att rita behövs. Grundläggande kunskap i agila ramverk är att rekommendera.

Kursinnehåll

Du använder säkert flera typer av tavlor och uppföljnings-ytor idag. Kombinera dessa med dina ritade bilder för att nå en tydligare samsyn och engagerande uppföljning i teamet.

Att rita på möten gör att de blir roligare och skapar ett större engagemang i teamet.

Grafisk facilitering, graphic recording, live scriber, sketchnoting vad är skillnaden?

  • Introduktion – vad är de olika visuella sätten?
  • Varför hjärna gillar det visuella.
  • Exempel och föregångare som använt metoderna.
  • Vad är ritalfabetet och hur du kan använda det.

Kursen hålls på svenska och vi arbetar med analoga och digitala ritverktyg. Ta gärna med din egen surfplatta och gärna om du har en tillhörande penna. Du skapar själv ditt material under kursens gång och får en sammanfattande PDF-fil.