HemSök efter kurserIL - Indirekt Ledarskap

IL – Indirekt Ledarskap

Ledarskapet innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen det utövas. Det indirekta ledarskapet skiljer sig från det direkta ledarskapet. Förutom det fysiska avståndet till medarbetarna, handlar det även om att både kunna fatta snabba beslut här och nu, tänka strategiskt och fatta långsiktiga beslut.

För exakta priser och datum samt kurscenter, se CoreCodes hemsida: IL - Indirekt Ledarskap


Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris

IL - Indirekt Ledarskap - att leda genom andra

En kurs för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna. Utbildningen riktar sig till chefer och ledare på högre organisatoriska nivåer, såväl inom privata näringslivet som statlig och kommunla verksamhet. Du ska ha erfarenhet av indirekt ledarskap, det vill säga minst två organisatoriska nivåer under dig. Utbildningen passar även för dig som finns i en stabsbefattning, t ex HR - eller ekonomichef.

Indirekt Ledarskap

 Att vara förebild  Det egna indirekta ledarskapet  Ledningsgruppens roll  Interaktion på flera nivåer  Att kommunicera beslut