HemSök efter kurserIREB Certifierad Kravspecialist - Avancerad - Hantering av Krav

IREB Certifierad Kravspecialist – Avancerad – Hantering av Krav

En IREB-baserad kurs som ger breda kunskaper i hur man hanterar och administrerar krav samt förbereder för certifieringsexamen ”IREB CPRE AL Requirements Management”.

Certifieringsförberedande

  • Kursdeltagande krävs inte, men rekommenderas av IREB
  • Avancerat examen består av två delar:
    • Skrivet flervalsfrågeexamen (ca 45 frågor, 75 minuter plus 15 minuter om man skriver i ett främmande språk), 70% poäng för att bli godkänd;
    • Skriven inlämningsuppgift (ca 16 timmars arbete, 10-15 textsidor), granskas av en utsedd expert
  • Certifieringsorgan som anordnar examen i Sverige
  • Hur kan man ta examen själv?

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.


Utbildningsformer
Classroom

Längd
3 dagar

Pris
17950 kr

Målgrupp

Kravingenjörer, verksamhetsanalytiker, programmerare, testare, kvalitetsansvariga, projektledare.

Kursinnehåll: IREB Certifierad Kravspecialist - Avancerad - Hantering av Krav

1.   Vad är kravhantering?

1.1 Definitionen av kravhantering
1.2 Uppgifter inom kravhantering
1.3 Mål och fördelar med kravhantering
1.4 Kravhanteringsplanen
1.5 Relevanta standarder

2.   Informationsmodell för krav

2.1 Grundregler
2.2 Specifikationstekniker
2.3 Utveckling av informationsmodellen


3.   Attribut och vyer för krav

3.1 Syften med kravattribut
3.2 Fördelar med attributsschema
3.3 Utveckling av attributsschema
3.4 Ändringshantering av attributsschema
3.5 Mål och typer av kravvyer
3.6 Definition av vy och risker med användning av vyer
4.7 Optimering av vyer och atributsschema


4.   Utvärdering och prioritering av krav

4.1 Grundregler för kravutvärdering
4.2 Prioritering av krav
4.3 Skräddarsytt prioriteringsschema
4.4 Analytiska prioriteringstekniker
4.5 Att kombinera ihop olika prioriteringstekniker


5.   Ändrings- och konfigurationshantering

5.1 Versionssättning av krav
5.2 Ändringshantering av krav
5.3 Ändringshanteringsprocess


6.   Kravspårbarhet

6.1 Grundregler för kravspårbarhet
6.2 Olika angreppssätt för spårbarhet
6.3 Spårbarhetstyper
6.4 Tekniker att presentera spårbarhet
6.5 Speciella tekniker för spårbarhet
6.6 Spårbarhetsmodeller
6.7 Utvärdering av spårbarhet
6.8 Utmaningar med spårbarhet av icke-textuella krav


7. Hantering av olika kravvarianter

7.1 Användning av kravvarianter
7.2 Att dokumentera och utvärdera kravvarianter
7.3 Modellering av kravattribut


8.   Rapportering av krav och kravprocess

8.1 Syfte och fördelar med rapportering inom kravhantering
8.2 Att etablera rapportering inom kravhantering
8.3 Mätvärden för krav
8.4 Svårigheter och risker med kravrapportering


9.   Hantering av kravprocess

9.1 Kravprocess
9.2 Parametrar av kravprocessen
9.3 Dokumentera kravprocessen
9.4 Övervakning och kontroll av kravprocessen
9.5 Förbättring av kravprocessen


10.   Kravhantering i agila projekt

10.1 Förkunskaper
10.2 Kravhantering i agila projekt
10.3 Kravhantering i Scrum


11.   Verktyg för kravhantering

11.1 Verktygsroller inom kravhantering
11.2 Verktygsval
11.3 Datautbyte mellan kravhanteringsverktyg