HemSök efter kurserIREB Certifierad Kravspecialist - Avancerad - Kravanskaffning och Konsolidering

IREB Certifierad Kravspecialist – Avancerad – Kravanskaffning och Konsolidering

En IREB baserad kurs som ger kunskaper man behöver för att samla, definiera, validera och förhandla krav, samt för att skriva examen ”IREB CPRE AL Elicitation and Consolidation”.

 

Certifieringsförberedande

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.


Utbildningsformer
Classroom

Längd
3 dagar

Pris
17950 kr

Målgrupp

Kravingenjörer, verksamhetsanalytiker, programmerare, testare, kvalitetsansvariga, projektledare.

Förkunskaper

Kursinnehåll: IREB Certifierad Kravspecialist - Avancerad - Kravanskaffning och Konsolidering

1. Kravingenjörens kunskaper inom anskaffning och konsolidering av krav
1.1 Kunskaper som krävs inom anskaffning och konsolidering
1.2 Att mäta och betygsätta sig själv och andra vad gäller kunskaper inom kravidentifiering och konsolidering
1.3 Personlig utbildning och utveckling
1.4 Schulz von Thuns kommunikationsmodellen
1.5 Ändringsprocess

2. Kravkällor
2.1 Att identifiera, klassificera och hantera intressenter
2.2 Att identifiera, klassificera och hantera dokument
2.3 Att identifiera, klassificera och hantera system

3. Anskaffningsmetoder
3.1 Karakteristika av olika anskaffningsmetoder
3.2 Frågetekniker
3.3 Observationstekniker
3.4 Kreativitetstekniker
3.5 Artefaktbaserade tekniker
3.6 Hjälptekniker   

4. Konsolideringsmetoder
4.1 Konflikttyper
4.2 Tekniker att lösa konflikt
4.3 Voterings- och instruktionsmetoder
4.4 Analytiska metoder