HemSök efter kurserIREB Certifierad Kravspecialist - Avancerad - Kravmodellering

IREB Certifierad Kravspecialist – Avancerad – Kravmodellering

En IREB-kursplan baserad kurs ger kunskaper i kravmodellering samt förbereder för certifieringsexamen ”IREB CPRE AL Requirements Modelling”. 

Certifieringsförberedande

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
3 dagar

Pris
26950 kr

Målgrupp

 Kravingenjörer, verksamhetsanalytiker, programmerare, testare, kvalitetsansvariga, projektledare.

Förkunskaper

Kursinnehåll: IREB Certifierad Kravspecialist - Avancerad - Kravmodellering

1.   Grundprinciper för kravmodellering

1.1 Motivation för kravmodellering
1.2 Överblick av modellerings vyer och språk
1.3 Att sammanfoga modeller och textbeskrivningar
1.4  Fördelar av kravmodellering

2.   Kontextmodellering inom kravhantering

2.1 Målet av kontextmodellering samt grundbegrepp
2.2 Grundkomponenter av kontextmodellering
2.3 Notation och regler av kontextmodellering med dataflödesdiagram
2.4 Andra typer av kontextmodellering

3.   Informationsstruktur vy inom modellering

3.1 Syfte med modellering av informationsstruktur
3.2 Att modellera klasser, attribut och datatyper
3.3 Att modellera enkla relationer, aggregationer samt kompositioner
3.4 Modellering av generalisering och specialisering
3.5 Fler modelleringskoncept

4.   Dynamiska vyer inom modellering

4.1 Överblick av dynamiska vyer på kravmodellering
4.2 Syfte och modelleringskomponenter för modellering med användningsfall
4.3 Att identifiera användningsfall och beskriva dem i textformer   
4.4 Att strukturera användningsfall och paket
4.5 Data- och styrflödesmodellering, diagramtyper
4.6 Modellering med dataflödesdiagram
4.7 Modellering med aktivitetsdiagram
4.8 Att slå ihop och bryta ner funktioner, och att säkerställa  överensstämmelse
4.9 Syfte med objektorienterad modellering och dess komponenter
4.10 Kravmodellering med tillståndsmaskiner

5.   Scenariomodellering

5.1 Grundprinciper av scenariomodellering inom krav
5.2 Enkel scenariomodellering med sekvensdiagram
5.3 Avancerad scenariomodellering med sekvensdiagram
5.4 Scenariomodellering med kommunikationsdiagram