HemSök efter kurserIREB CPRE Foundation

IREB CPRE Foundation

I denna utbildning får du lära dig grunderna inom kravhantering enligt IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level 

Kursen ger breda grundkunskaper i kravhantering samt förbereder för certifieringsexamen ”IREB CPRE Foundation” och en inblick i de mest använda metoderna och teknikerna inom kravhantering, både för nyutveckling och förvaltning av system.

OBS! Certifiering ingår ej i kurspriset utan bokas separat, se nedan information om certifiering.

 

Certifiering 


Utbildningsformer
Remote

Längd
3 dagar

Pris
16950 kr

Målgrupp

Kravingenjörer, verksamhetsanalytiker, programmerare, testare, kvalitetsansvariga, projektledare.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kursinnehåll: IREB CPRE Foundation

1.   Inledning och grundkunskaper

2.   System och systemkontext

2.1 System, systemkontext och gränser
2.2 Att bestämma systemgränser och kontextgränser

3.   Kravinsamling

3.1 Kravkällor
3.2 Att kategorisera krav enligt Kano-modellen
3.3 Kravinsamlingstekniker

4.   Kravdokumentation

4.1 Dokumentdesign
4.2 Dokumentationstyper
4.3 Dokumentstrukturen
4.4 Användning av kravdokument
4.5 Kvalitetskriterier för kravdokument
4.6 Kvalitetskriterier för krav
4.7 Ordlista

5.   Kravdokumentation i naturligt språk

5.1 Språkeffekter
5.2 Kravkonstruktion med hjälp av mallar

6.   Modellbaserad kravdokumentation

6.1 Vad betyder termen "modell"?
6.2 Målmodeller
6.3 Användningsfall
6.4 Tre kravperspektiv
6.5 Kravmodellering utifrån dataperspektiv
6.6 Kravmodellering utifrån funktionsperspektiv
6.7 Kravmodellering utifrån beteendeperspektiv

7.   Validering och förhandling av krav

7.1 Grunderna av kravvalidering
7.2 Grunderna av kravförhandling
7.3 Kvalitetsaspekter för krav
7.4 Kravvalideringsprinciper 
7.5 Kravvalideringstekniker
7.6 Kravförhandling

8.   Kravhantering

8.1 Att tilldela kravattribut
8.2 Kravvyer
8.3 Prioritering av krav
8.4 Spårbarhet av krav
8.5 Att versionshantera krav
8.6 Ändringshantering av krav
8.7 Kravmått

9.   Kravverktyg

9.1 Verktygstyper
9.2 Att införa verktyg
9.3 Att utvärdera verktyg

Referenser

  • ”Väldigt nöjd med både kursen och kursledare”
  • Andra har även varit intresserade av dessa kurser: