HemSök efter kurserITIL® Practitioner

ITIL® Practitioner

Din organisation arbetar eller planerar att arbeta med ITIL® och du kanske till och med gått den teoretiska kursen ITIL® Foundation. Nu är det dags att bli praktisk och få full förståelse för hur ITIL® tillämpas bäst i praktiken!

Temat för ITIL® Practionerkursen är hur man verkligen skapar och driver en positiv förändring i organisationen. Huvudsakligt fokus är kommunikation och förändringsledning. Utbildningen utgår från CSI-modellen som beskrivs i ITIL®-boken Continual Service Improvement och ger handfasta rekommendationer och verktyg för målsättning, uppföljning och förbättringsarbete.


Utbildningsformer
Remote

Längd
2 dagar

Pris
22950 kr

Målgrupp

Kursen vänder sig till de som är med och driver förbättringsarbete, inte nödvändigtvis baserat på ITIL®, och vill utveckla denna förmåga.

Förkunskaper

För att skriva certifieringen krävs certifiering inom ITIL® Foundation. Erfarenhet av verksamhetsutveckling är en fördel men inget förkunskapskrav. Kurstiden används till att skapa en förståelse för praktisk förändringsledning, inte till genomgång av ITIL®-teori.

Certifieringsförberedande

Certifiering ingår i kurspriset men sker vid senare tillfälle. Certifieringen är “open book” och den bok som får användas vid certifieringstillfället heter ITIL® Practitioner Guidance

 

Kursmaterial

  • Digitalt kursmaterial på engelska ingår. 
  • Önskas utskrivet material erbjuds detta till en kostnad om 500 kr.

Observera dock att boken ITIL® Practitioner Guidance inte ingår i kursavgiften men det är en stark rekommendation att varje kursdeltagare har tillgång till ett exemplar under kursens gång. Beställ ditt exemplar via info@olingo.se.

Kursinnehåll

Kursen är till stora delar övningsbaserad och deltagarna får chansen att praktiskt tillämpa de verktyg och modeller som kursen beskriver. Efter utbildningen ska deltagaren ha erhållit kunskaper och färdigheter som är direkt tillämpbara vid etablering och utveckling av de processer och modeller som beskrivs i ITIL®-ramverket.

Deltagaren ska även förstå hur de verktyg och mallar som behandlas i kursen ska användas i praktiken. Stort fokus läggs på följande delar:

  • Organisatorisk förändringsledning
  • Kommunikation
  • Mål och målnedbrytning
  • Mätning och uppföljning

Observera att boken ITIL® Practitioner Guidance inte ingår i kursavgiften men det är en stark rekommendation att varje kursdeltagare har tillgång till ett exemplar under kursens gång.

Kursupplägg

Vi har valt ett kursupplägg med två lärarledda utbildningsdagar och ett separat certifieringstillfälle online ca två veckor efter kurs. Syftet är att ge deltagaren tid att repetera kursen och till sig boken ITIL® Practitioner Guidance som också kommer att användas under själva certifieringen.

Kursupplägget blir på så sätt både tids- och kostnadseffektivt då du inte är borta från arbetet mer än två dagar, samtidigt som du heller inte betalar för mer än två kursdagar.

  • Certification voucher is included in this course.
  • Acknowledgements. ITIL® is a registered trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
  • The ITIL courses on this page are offered by Olingo accredited by PeopleCert on behalf of AXELOS Limited