HemSök efter kurserJavascript för Webbutvecklare Introduction

Javascript för Webbutvecklare Introduction

JavaScript används av tusentals utvecklare och dess popularitet växer för varje dag. Språket är enkelt och dynamiskt. Många moderna ramverk och bibliotek är byggda på JavaScript, en bra grund inom JavaScript hjälper därför utvecklare att enklare felsöka och lösa problem.

Den här kursen lägger fokus på grunderna i JavaScript och de nya funktionerna som introducerades med ES6. Vi tittar även på hur man testar JavaScript kod. Kursen är praktiskt orienterad och vi kodar tillsammans från dag ett.

Instruktörer: Thomas Ochman eller Max Arvid Anderson


Utbildningsformer
Remote

Längd
2 dagar

Pris
21450 kr

Innehåll i Javascript för Webbutvecklare Introduction

  • Basics & Fundamentals: Data types, let & const variables, functions, conditionals, loops, object literals, arrays, etc
  • DOM Manipulation: Selectors, traversing the DOM, show/hide, creating & removing elements, event listeners
  • Networking & Asynchronous JavaScript: Ajax & XHR, Fetch API, callbacks, promises, async / await
  • OOP: ES5 prototypes, inheritance, ES2015 classes & sub-classes, constructors
  • ES2015+: Arrow functions, template strings, generators, iterators, maps & sets, symbols & more