HemSök efter kurserJavascript Introduction

Javascript Introduction

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

JavaScript används av tusentals utvecklare och dess popularitet växer för varje dag. Språket är enkelt och dynamiskt. Många moderna ramverk och bibliotek är byggda på JavaScript, en bra grund inom JavaScript hjälper därför utvecklare att enklare felsöka och lösa problem.

Den här kursen lägger fokus på grunderna i JavaScript och de nya funktionerna som introducerades med ES6. Vi tittar även på hur man testar JavaScript kod. Kursen är praktiskt orienterad och vi kodar tillsammans från dag ett.


Utbildningsformer
Remote

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

Du som vill få en djupare förståelse för JavaScript och ES6.

Förkunskaper

- Grundläggande kunskaper i HTML och  CSS

- Erfarenhet av versionshantering är önskvärt

- Mac or Linux

- God engelska i tal och skrift

Kursinnehåll

  • Basics & Fundamentals: Data types, let & const variables, functions, conditionals, loops, object literals, arrays, etc
  • DOM Manipulation: Selectors, traversing the DOM, show/hide, creating & removing elements, event listeners
  • OOP: ES5 prototypes, inheritance, ES2015 classes & sub-classes, constructors
  • Async JS: Ajax & XHR, Fetch API, callbacks, promises, async / await
  • ES2015+: Arrow functions, template strings, generators, iterators, maps & sets, symbols & more
  • JavaScript Patterns: Module, Factory, State, Observer, Mediator, Singleton
  • Other: Local & session storage, regular expressions, try/catch error handling

Levereras i samarbete med: