HemSök efter kurserKommunikation för att skapa kundvärde

Kommunikation för att skapa kundvärde

Teori och konkreta verktyg för intern och extern kommunikation

Denna kurs stärker och motiverar dig, som arbetar inom en IT-organisation, att effektivt använda kommunikation internt och externt mot era kunder/användare för att skapa mer värde för kund.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
10950 kr

Målgrupp: 

Kursen är för dig som vill lära dig mer om kundvärde, genom intern och extern kommunikation och vill få inspiration och ett antal konkreta verktyg för att skapa kundvärde. Du arbetar troligen inom en IT-organisation som utvecklar och levererar IT-tjänster, exempelvis inom Service Desk/IT-support. Kursen är extra lämplig för dig som har utbildning i/kännedom om ITIL-ramverket, då vissa begrepp från ramverket används och refereras till.

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs, men det är en fördel om du har utbildning i/erfarenhet från ITIL.

Kursmaterial: Digitalt kursmaterial på svenska ingår, kursen hålls på svenska.
Certifiering: Inte aktuellt

Utbildningsalternativ: Kurserna levereras av Time People Groups dotterbolag Olingo Consulting.

Ur innehållet: Kommunikation för att skapa kundvärde

Första delen av kursen har större fokus på teori:

  • Teoretisk insikt i kundvärde, intern och extern kommunikation
  • Konkreta verktyg för att förbättra intern och extern kommunikation
  • Gruppdiskussioner för att få igång hjärnan och påbörja förbättringen

Andra delen av kursen bygger på första delen, är mer praktiskt inriktad och framåtblickande:

  • Beskrivning av Service Maturity Level - på vilken nivå ni vill vara?
  • Kommunikationsfraser som lyfter kunden
  • Minnesbilder och förhoppningsvis även motivation för ert fortsatta förbättringsarbete

 

Olingo