HemSök efter kurserLedare men inte chef - det informella ledarskapet

Ledare men inte chef – det informella ledarskapet

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_full

Det här är en utbildning där den enskilde får möjlighet att utveckla sitt ledarskap med hjälp av personlig utveckling för att verka professionellt i organisationen. 

Tidigare försökte man motverka uppkomsten av informella ledare men idag kan man se att de kan vara till stor nytta inom bland annat platta organisationer och projektorganisationer. 

Forskningen runt dessa personer har visat att de besitter speciellt två förmågor, empati och förmågan att tolka och klargöra uppgifter, vilket gör att en ledare har stor nytta av dem.

Man skiljer på goda och destruktiva informella ledare, där de goda kan vara ett starkt stöd för ledaren medan den destruktiva kan få en ledare på fall. De goda är lojala och verkar för organisationens bästa. De är entusiastiska och får arbetskamraterna med sig. Som ledare kan det vara viktigt att kunna kommunicera med dessa goda informella ledare.

Att ta tillvara på deras styrkor och ge dem verktyg att utvecklas. Detta är kanske morgondagens ledare. Det här är en utbildning där den enskilde får möjlighet att utveckla sitt ledarskap med hjälp av personlig utveckling för att verka professionellt i organisationen.

 


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer i organisationer som är ledare, men inte chef.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper behövs.

Kursinnehåll: Ledare men inte chef - det informella ledarskapet

Utbildningens fokus:  

  • Vad innebär det att vara en informell ledare
  • Olika personlighets- och kommunikationsstilar
  • Vikten av kommunikation
  • Skapa engagemang för att nå framgång
  • Att arbeta tillsammans med kollegor som har olika stilar och personligheter
  • Hantera motsättningar och konflikter
  • Nå fram med ditt budskap
  • Att arbeta i professionella arbetslag utifrån olika stilar (PAEI-teorin)
  • Vad innebär det att vara Värdegrundsbärare

Språk

Kursen hålls på svenska (Kontakta oss om du föredrar engelska).

Kursmaterial

Kursmaterial på svensk ingår