HemSök efter kurserManagement 3.0 - Agilt ledarskap (kvällskurs)

Management 3.0 – Agilt ledarskap (kvällskurs)

Management 3.0 är den ledande modellen för agilt ledarskap. Kursen baseras på boken Management 3.0 som blivit en global succé. Författaren Jurgen Appelo har blivit rankad som en av de absolut mest inflytelserika personerna inom Agile och inom Management. 

Få företag får ut den fulla nyttan av att införa agila arbetssätt! Det visar sig att det inte räcker med agila team, det krävs att du som ledare utvecklar och stimulerar den agila organisationen. 

Kursen levereras på kvällstid på distans över 2 veckor och 4 kvällar.
Vecka 1 / Del 1 6-7 maj, kl. 16.00 - 20.00
Vecka 2: Del 2 13-14 maj, kl. 16.00 - 20.00

 


Utbildningsformer
Remote

Längd
16 timmar

Pris
19900 kr

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till chefer, ledare, projektledare, ScrumMasters, Product Owners och andra, som vill vara med och utveckla det agila arbetssättet. Alla som vill lära sig mer om hur ledarskapet kan bedrivas för att allra bäst stödja och få ut bästa möjliga nytta ur en agil organisation.

Mål

Management 3.0 ger dig praktiska verktyg för att införa ett agilt ledarskap. Denna kurs sätter ledarens roll i fokus.

Förkunskaper

Vi rekommenderar grundläggande kunskaper i agila metoder motsvarande Introduktion till agila metoder eller ScrumMaster (+certifiering)

Management 3.0 - Agilt ledarskap kursinnehåll

Agil utveckling, vad är det?

 • Introduktion – vad är egentligen Agile? 
 • Hur förhåller sig Agile till traditionell organisering? 
 • Vilka varianter finns det?
 • Hur kan chefer och teamledare bidra i agil utveckling?

 Teorin bakom agil utveckling

 • Varför fungerar agil utveckling?
 • Komplexitetsteori och systemtänkande  
 • En modell för komplexitetstänkande

 Att skapa energi och motivation

 • Inre, yttre och framväxande motivation 
 • Förstå individerna i teamet, deras behov och hur det påverkar

 Bemyndiga teamen

 • Förutsättningar för självorganisering 
 • Hur arbeta med mandat, delegering och förtroende 
 • Utmaningar 
 • Tekniker för distribuerad styrning

 Ramar och gränser

 • Hur få team att självorganisera mot rätt mål?
 • Målstrukturer och verktyg för att sätta riktning

Att utveckla kompetens

 • Hur kan chefen/ledaren bidra till kompetensutveckling?
 • Hur kan man mäta framsteg/utveckling i ett komplext system?

 Att bygga struktur

 • Vilken organisationsstruktur fungerar i en agil organisation?
 • Hur balansera generalisering och specialisering? 
 • Funktionell vs. tvärfunktionell

 Att leda förändring

 • Att vara adaptiv är att ständigt förbättra 
 • Fyra aspekter på förändringsledning
 • Sammanfattning och avslutning
 • Tips inför framtiden