HemSök efter kurserMedarbetarutbildning

Medarbetarutbildning

Här är en utbildning som vänder sig till medarbetare. Under kursen kommer vi att se på vad det innebär att vara medarbetare.

Denna kurs att öka den allmänna förståelsen för kommunikation, samarbete och vikten av engagemang och självledarskap. Hur kan jag som medarbetare påverka och vara med att utveckla. Hur kan med engagemang påverka både min del och helheten.

Efter utbildningen kommer din medarbetare att

 • Veta vad som förväntas av mig som medarbetare
 • Identifierat mina styrkor och börjat utveckla dem
 • Få verktyg för kommunikation, samarbete och dialog
 • Veta min egen personliga stil är
 • Förstå organisation som helhet

Vi kommer att arbeta tillsammans med

 • Kommunikation, att bli kommunikativ
 • Vikten av att utveckla sin emotionella förmåga
 • Att vara en positiv värdeskapare i organisationen
 • Förändringsmedvetenhet, hur reagerar vi i förändringar och vilka faser går vi igenom
 • Samverkan och samarbete, att arbeta med andra för gemensamma mål
 • Konflikthantering, att hantera störningar utan att det blir konflikter

Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris

Målgrupp

Alla medarbetare i en organisation

Mål

Efter utbildningen kommer din medarbetare att

 • Veta vad som förväntas av mig som medarbetare
 • Identifierat mina styrkor och börjat utveckla dem
 • Få verktyg för kommunikation, samarbete och dialog
 • Veta min egen personliga stil är
 • Förstå organisation som helhet

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Vid kursens början kommer fokus ligga på din individuella utveckling. Här handlar det om att bli medveten om sig själv och sin stil.

Utifrån termer som motivation, självinsikt, självstyrning och emotionell intelligens diskuterar vi hur du kan lära känna din stil och på så sätt utveckla dig och ditt arbete. Du kommer att få tillfälle att kartlägga din egen stil och utifrån detta bilda dig en uppfattning om hur den påverkar andra. Under kursens gång kommer du att hitta dina personliga styrkor och få verktyg att bygga vidare på dessa.

Vi kommer också att diskutera hur den mänskliga hjärnan fungerar utifrån ett kommunikations- och medarbetarperspektiv. Vad händer vid en förändring och vad innebär det att vi människor styrs olika mycket av höger respektive vänster hjärnhalva och hur kan vi anpassa vår kommunikation därefter?

 • Vad förväntas av mig som medarbetare
 • Vad är emotionell intelligens
 • Kommunikation utifrån ett neurologiskt perspektiv
 • Kommunikationsmodeller
 • Kommunikationsstilsanalys

Modeller och personlighetstester
Transaktionsanalysen (Eric Berne)

Vi kommer att diskutera hur man hanterar likheter och olikheter i grupper, hur man kan utveckla varje individ genom samverkan i team samt vikten av gruppdynamik och mångfald. Vårt fokus ligger givetvis på att du ska hitta dina egna verktyg för att finna din potential.

När människor arbetar tillsammans kommer det förr eller senare uppstå motsättningar, hur medveten man än är om arbetsmiljö och anpassning av sin kommunikation. När vi fokuserar på grupputveckling/gruppdynamik kommer vi därför också att diskutera effektiv konflikthantering.

Innehåll

 • Att arbeta i en värld som ständigt förändras
 • Grupper och roller, Gruppers faser
 • Konfliktmedvetenhet, hantera konflikter effektivt
 • Människor och processer
 • Stressmedvetenhet – att arbeta effektivt

Som en rödtråd genom varje avdelning i kursen går dialoger, reflektion; över kursen, den egna stilen och den egna arbetssituationen.

Utbildare

Christina Haugsöen


Christina har arbetat med ledarskap och affärsutveckling i mer än 20 år. Hon är utbildad i statsvetenskap, beteendevetenskap och pedagogik och arbetar tillsammans med ledare och ledningsgrupper för att skapa effektivitet och trivsel på arbetsplatser.

Målet för Christina är att hjälpa ledare att bli trygga i sitt ledarskap, att få en gedigen verktygslåda att välja ifrån. Ledare som vet och förstår mekanismerna runt sin egen och andras stilar och som kan leda sig själv och andra skapar förutsättningar för framgång på alla plan.

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: