HemSök efter kurserNy som chef – ditt ansvar

Ny som chef – ditt ansvar

Som chef förväntas du ofta kunna alla lagar och regler utantill och i denna kursen hjälper vi dig med de kunskaper du faktiskt behöver och hur du kommer ihåg dem.

Med denna heldag får du alla grundkunskaper en chef behöver. Du blir tryggare i ditt ledarskap och lär dig också vart du tar reda på mer kunskap själv när du behöver. Det här är startpunkten för dig som ny chef, du som har varit chef ett tag men känner att du inte är säker på det juridiska eller du som vill ta en ledande roll i framtiden. När du vill vara chef och inte bara ledare.

 

 


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
9900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer som precis blivit chef eller personer som kommer att bli Chef.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs.

Kursinnehåll: Ny som chef – ditt ansvar

Kursupplägg

Under dagen kommer vi att varva teori med övningar. Du kommer framförallt att tränas i att slå i lagar och avtal. Vi har valt ut de viktigaste lagarna och de vanligaste frågorna från avtal. Det finns också tid för egna frågor och agendan anpassas efter de frågor som finns från gruppen och de förutsättningar ni har på era arbetsplatser.

Utbildningens fokus:

 • Hur svensk arbetsrätt är uppbyggd
 • Arbetsrätts viktigaste lagar
 • Arbetsmiljölagen
 • Avtal och kollektivavtal
 • De viktigaste av Arbetsmiljöverkets författningssamlingar

 

 • Laginstanser i svenska arbetsrätt
 • Medbestämmandelagen (MBL) som arbetsgivarens verktyg
 • Hur du hanterar Lagen om Anställningsskydd (LAS)
 • Hängavtal, kollektivavtal, lokalt avtal och individuellt avtal, vilket gäller när?
 • Arbetsmiljöansvaret och hur det fungerar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete och Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (AFS SAM och OSA)