HemSök efter kurserOrganisationsutveckling - kultur som framgångsfaktor

Organisationsutveckling – kultur som framgångsfaktor

Denna 2-dagarsutbildning i organisationsutveckling ger dig ett pedagogiskt ramverk för att du som ledare ska kunna kartlägga och påverka er kultur. Den hjälper dig att med nya verktyg och insikter kunna integrera kulturledning i ert dagliga arbete.

Kulturen sitter inte i väggarna utan i oss människor och därför kan du inte styra en kultur, men du kan påverka den genom att arbeta med ert ledarskap och er kommunikation så kulturen följer er strategiska riktning.

Företagskulturen formas av de beteenden och värderingar som medarbetarna i verksamheten föder. Men hur bygger man en kultur som stödjer de värderingar som stärker verksamheten? Kulturen blir allt viktigare för att attrahera och behålla talanger.

Kulturen anses också vara det största hotet mot en lyckad digital transformation. Under utbildningen arbetar du med din egen kultur vilket gör att du får med dig en konkret handlingsplan efter kursen.

Utbildningens fokus:

 • Vad är organisationskultur?
 • Koppling mellan varumärke och kultur
 • Enkel kartläggning av er kultur
 • Hur kan ni påverka er kultur,
 • Kommunikation som verktyg
 • Stress och arbetsmiljö
 • Kommunikationsmönster – att förstå varandra
 • Hur kan vi integrera i vårt dagligt arbete
 • Kulturens roll vid innovation och digitalisering
 • Hjärnans roll i kulturen
 • Bemötande – att tänka på, så fungerar vi människor
 • Handlingsplan

Ovan paketeras med exempel, övningar, visuella modeller och med teori från forskning på kognitionsvetenskap och ledarskap.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
20450 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig i ledande befattning av något slag.

Mål

Du som deltagare får:

 • arbeta fram en handlingsplan för den egna kulturen med förbättringspotential
 • prova på olika verktyg och metoder
 • med sig ett kompendium med verktyg att använda på arbetsplatsen

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper behövs.