HemSök efter kurserOrganisatorisk (politisk) intelligens

Organisatorisk (politisk) intelligens

- Förstå och verka inom din organisation

Vad krävs för att en organisation ska fungera effektivt och optimalt och samtidigt vara en attraktiv arbetsplats?

Organisationspolitik handlar om vad vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det.

Det krävs tydlighet på flera plan:

 • Tydlig kommunicerad organisationsstruktur
 • Tydliga mål och visioner
 • Tydligt ledarskap
 • Tydlighet kring vad som förväntas av organisation, ledning och medarbetare
 • Tydlig kommunikation

Denna utbildning handlar om att utveckla både arbetsplats, ledare och medarbetare.


Utbildningsformer
Classroom
Remote
Blended

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

Denna kurs finns som renodlad ledarutbildning men också för företagsanpassade utbildningar där ledare och medarbetare arbetar genom dessa ämnen tillsammans.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller bl.a. följande delar;

 • Vad ligger i begreppet organisations intelligens (organisations politik)
 • Tankar runt ledarskap
 • Vad ligger i en chef/ledares uppdrag
 • Vilka förväntningar kan ställas på mig som ledare
 • Vilka förväntningar kan jag ställa på mina medarbetare
 • Vilka förväntningar finns på mig som medarbetare
 • Engagemang och motivation
 • Tydlig och effektiv kommunikation
 • Verktyg för kommunikation, dialog och samarbete
 • Hantera svåra samtal och svårt beteende
 • Vilka beteenden är ok på våra arbetsplatser och hur kommunicerar vi ut det.
 • Konfliktmedvetenhet, hantera konflikter effektivt
 • Olika politiska stilar och miljöer
 • Grupper och roller
 • Vanliga fallgropar en ledare kan hamna i