HemSök efter kurserPm³ - Förvaltningsstyrning

Pm³ – Förvaltningsstyrning

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_full

Kursen beskriver vad en förvaltningsstyrningsmodell är och hur den kan byggas upp. Utmärkande för denna utbildning är att den är praktiskt orienterad och varvar teori och workshop med konkreta exempel på hur du kan få förvaltningen av IT-tjänster att fungera i din verksamhet.

Deltagarnas egna erfarenheter och frågor är centrala i kursupplägget och målet är att du som deltar ska få praktiska och direkt tillämpbara tips med dig hem. Kursen beskriver grunderna med respektive ramverk/modell och du får en god förståelse för hur de skiljer sig åt och vad som förenar dem.


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
10950 kr

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer i en organisation som vill etablera, eller redan har etablerat, en modell för förvaltnignsstyrning. Utbildningen beskriver hur relevanta ramverk och modeller, som ITIL och pm3, kan användas som stöd i arbetet.

Förkunskaper

Inget krav men en grundläggande förståelse för ITIL och pm3 är bra.

Kursinnehåll

  • Inledning
  • Förvaltningsstyrning – grunderna
  • Sammanfattning av ITIL och pm3 och vilket stöd dessa ramverk och modeller kan ge
  • Etablering av förvaltningsstyrning
  • Konkreta tillämpningar och tips