HemSök efter kurserPm³ och Agila metoder

Pm³ och Agila metoder

Har du svårt att maximera nyttan av användningen av olika ramverk? Denna kurs och workshop ger dig möjlighet att utifrån dina och andra kursdeltagares case, förfina och få ut mer effekt av samverkan mellan pm3 och Agila metoder.

I dag är det vanligt att organisationer använder både pm3 och Agila utvecklingsmetoder för att styra förvaltning respektive utveckling. Båda modellerna har sina styrkor men inte alltid tänker man igenom hur de bäst ska samverka. Efter ett inledande kursavsnitt jobbar vi i workshops med olika sätt att kombinera metoderna, maximera utväxlingen och säkra kvaliteten i arbetet.

Kursen ger dig

Efter den här dagen har du som deltagare både fått en genomgång av hur modellerna kombineras rent konceptuellt och delat erfarenheter med ledaren och övriga deltagare kring hur man löser vanliga utmaningar på bästa sätt. Upplägget ger dig som deltagare en bra grund för att på hemmaplan i din organisation skapa en framgångsrik kombination av pm3 och Agila utvecklingsmetoder. 

Undvik fallgropar när du arbetar med pm3 och agila metoder

Utbildningen syftar till att höja kunskapen hos deltagarna kring de olika koncepten förvaltningsstyrning, som pm3 representerar, respektive utvecklingsprocesser som Scrum. Detta sker dels genom teoretiska beskrivningar av de respektive områdena, dels i form av workshops där vi strukturerat arbetar oss igenom de olika aspekterna av styrning. 

Som kursdeltagare har du här möjlighet att lyfta just de utmaningar som du/ni står inför och finna lösningar som ger större utväxling i er verksamhet. Kursledarna lotsar er och bidrar med sina många års erfarenhet av styrning inom området.

När pm3 och Agila metoder kombineras ställs man inför frågor så som: hur förhåller sig förvaltningsprodukter till Scrums begrepp ”product”? Hur förhåller sig rollerna i pm3 till rollerna i Scrum? Vem styr och beslutar om vad? 

Många organisationer kombinerar modellerna framgångsrikt genom att reda ut svaren på ovanstående frågor och att vara tydliga med vad respektive modell hjälper dem med. 

Under denna dag som kombinerar utbildning och praktiskt erfarenhetsutbyte får deltagarna med sig grundläggande perspektiv på hur modellerna kompletterar varandra, samt möjlighet att testa på att med hjälp av det grundläggande perspektivet reda ut konkreta utmaningar i workshopform. Eftersom det inte finns en lösning på hur kombinationen ser ut så passar workshopformen utmärkt för att belysa alternativa vägar eller lösningar som kan anpassas utifrån behov i respektive organisationen.

Kursens upplägg

Kursen bygger delvis på att deltagarna tar med sig case från sin egen organisation. Dessa blir sedan föremål för behandling under dagen. Tänk därför igenom vad du som kursdeltagare kan tänkas vilja resonera om och förbered gärna en kortare presentation av området. Du bör vara väl förtrogen med pm3 och Scrum för att få ut mesta möjliga av dagen.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
10225 kr

Målgrupp

Workshopdagen vänder sig till dig som arbetar med förvaltning eller systemutveckling i praktiken. Den riktar sig även till dig som arbetar inom processledning och/eller förvaltningsledning samt dig som ansvarar för arbetssätt och metoder inom förvaltning, utveckling och projekt.

Exempel på roller:

 • förvaltningsledare
 • förvaltningsspecialister
 • teamcoacher
 • produktägare
 • it-strateger
 • it-arkitekter
 • projektledare  

Förkunskaper

Du bör vara väl förtrogen med pm3 och Scrum för att få ut mesta möjliga av dagen.

Pm³ och Agila metoder kursinnehåll

 • Inledning
 • Inventering och kategorisering av deltagarnas utmaningar
 • Grundläggande syfte med respektive modell och hur de konceptuellt kan kombineras
 • Workshop kring identifierade utmaningar
 • Utmaningar och framgångsfaktorer i att kombinera modellerna