HemSök efter kurserPresentationsteknik med retorik

Presentationsteknik med retorik

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Denna kurs är för dig som vill verkligen vill nå fram till lyssnarna och få dem att acceptera din idé, åsikt eller förslag. För dig som vill fånga och behålla åhörarnas uppmärksamhet hela vägen.

Efter kursen känner du dig tryggare när du talar inför en grupp. Det du säger får ett värde för din målgrupp och stärker förtroendet för dig och ditt budskap. Du får kunskap om 7 retoriska tekniker och lär dig använda dem genom träning, feedback, råd och erfarenhetsutbyte..

 • Vilken effekt skulle du uppnå om du blev mer framgångsrik i din kommunikation?

 • Vilka resultat och förändringar skulle du skapa om du hade förmågan att vinna mottagarnas förtroende när du talar?

Retorik är ingen konst, det är inte en förmåga som vissa har och andra inte. Modern retorik bygger på klassiska metoder, praktiska verktyg och modern forskning om kommunikation och träning, träning, träning.

Sju retoriska tekniker för att presentera bättre

1. Målgruppstekniker

För att nå fram med budskapet ska du utgå från din målgrupps referensramar – inte din! Vidga ditt perspektiv: lär dig att analysera din situation och din mottagare så når du hela vägen fram.

2. Argumentationens ABC

Om du vill övertyga måste du kunna förstärka ditt budskap med argument och ha en tydlig struktur med relevant information. Lär dig att samla rätt innehåll, fördela det och skapa hållbara argument som kan accepteras av målgruppen.

3. Språktekniker

För att effektivisera ditt budskap behöver du engagera mottagarna med ett tydligt och tilltalande språk. Du får lära dig retorikens språkknep som bidrar till förståelse och förtydligar ditt budskap.

4. Rösttekniker

Vad du säger har stor betydelse – men hur låter du när du framför ditt budskap? Utveckla din röst och stämma med enkla rösttekniker. Med konstpauser, betoningar och variation av röstläget kommer du att göra intryck på mottagarna genom dina uttryck.

5. Kroppsspråkstekniker

Av dina uttrycksmedel är kroppsspråk ditt viktigaste redskap för att ge ett trovärdigt intryck – hela 56 % enligt en amerikansk studie. Lär dig kroppshållningar, positionering och gester som du har nytta av när du vill sticka ut eller smälta in. 

6. Powerpointtekniker

Att använda visuella hjälpmedel och få rätt effekt är en konst. Det kan bli succé eller platt fall. Lär dig att använda powerpointbilder som förstärker och förtydligar ditt budskap.

7. Mentala strategier

Att våga, vilja och kunna är tre nycklar för att du ska utveckla din kommunikativa förmåga. Lär dig mentala strategier för att bli en framgångsrik kommunikatör när du möter din publik.


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
14950 kr

Målgrupp

• Du som behöver uppnå bättre effekt genom att presentera tydligt, engagerat och övertygande i olika situationer.

• Du som behöver fler verktyg för att kunna påverka olika målgrupper genom att använda retorikens verktygslåda. OSV!....

Mål

Under denna utbildning får Du lära dig knepen att presentera framgångsrikt. Du tränar och lär dig använda retorikens tekniker som gör att du effektivt kan planera, förbereda och framföra dina budskap engagerande och övertygande.

Under utbildningen ges du även möjlighet att filma en framarbetad presentation med hjälp av din mobil. Du kan i lugn och ro efter utbildningen gå igenom framförandet och iaktta framsteg och förbättringar. Iinspelningen är helt frivillig och sker endast om deltagaren så önskar.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper. Däremot är det bra om du funderar på situationer ”riktiga case” som du vill träna på under utbildningen.

Kursinnehåll: Presentationsteknik med retorik

 • Effektiv förberedelse som stärker dig
 • Disponera din presentation – vad vill du uppnå?
 • Anpassa syfte och budskap efter målgrupp
 • Att tala så andra lyssnar – val av språkbruk
 • Bli medveten om de signaler du sänder ut
 • Sätt att bli engagerad och skapa engagemang
 • Fängslande inledningar och starka avslutningar
 • Kroppsspråk som förstärker ditt budskap
 • Så bemöter du kritiska frågor och motargument
 • Utveckla din röst och utstrålning för att engagera
 • Så omvandlar du nervositet till positiv anspänning
 • Att presentera för ledning, marknad och verksamhet
 • Bildspråk och Power Point som förenklar och förstärker

Utbildare

Jan Kronkvist

Jan Kronkvist är en mycket uppskattad och inspirerande kursledare som hjälpt många människor då han har en unik förmåga att se vad varje deltagare behöver utveckla och att förmedla kunskap som deltagarna förstår, ser nyttan med och direkt kan tillämpa i praktiken.

På Jans kurser får du konkreta verktyg och råd för hur du kan kommunicera, leda och använda modern retorik och träna, träna, träna.

"Vad är ditt främsta verktyg som kommunikatör?
Du själv naturligtvis. Dina ord, din röst och ditt kroppsspråk är fantastiska verktyg som kan påverka alla som lyssnar på dig, om dina verktyg är vassa och du kan använda dem optimalt.