HemSök efter kurserPrestanda i mjukvarusystem

Prestanda i mjukvarusystem

Denna kurs lär ut allt du behöver vet om problem med prestanda och skalbarhet i projekt, från hur man bör tänka i kravfasen i projektet till hur man åtgärdar befintliga system med stora brister i prestanda och skalbarhet.

Kurs genomförs under 2 dagar där Dag 1 går igenom teori och Dag 2 är tillämpning av teorin.


Utbildningen levereras tillsammans med vår samarbetspartner Mindroad som även levererar våra populära kurser Javascript och modern webbutvecklingContinuous integration & testing with JenkinsSystemprogrammering med RustGO (Golang)Kotlin m.fl


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
3 dagar

Pris
22450 kr

Målgrupp

Arkitekter, utvecklare, testare, projektledare och övriga som vill ha förståelse för prestanda och skalbarhet ur ett utvecklingsperspektiv. 

Mål

  • Efter utbildningen har du fått en övergripande kunskap om prestanda, varför program har problem med prestanda och skalbarhet och dessutom har du lärt dig:
  • Hur man arbetar med prestanda i alla projektfaser.
  • Har fått djup kunskap om datorhårdvara ut ett prestandaperspektiv.
  • Förstår vilka påståenden om prestanda som är sanna och vad som bara är myter.
  • Grundläggande förståelse för hur last från många samtidiga användare påverkar prestanda och skalbarhet.
  • Vad som gör program långsamma och hur vi åtgärdar dessa problem.
  • Förutse prestandan i ett program innan koden är skriven.
  • Hur arkitektur och design skall göras för att slutresultatet skall få bra prestanda. 

Förkunskaper

Deltagare förväntas ha grundläggande kännedom om mjukvaruutveckling och gärna erfarenhet från utveckling av minst ett system med problem i prestanda eller skalbarhet.

Kursinnehåll

Del 1: Övergripande, förväntningar, generellt, processer

Introduktion

Kursmål

Deltagarnas förväntningar som grupp på kursen

Kursöversikt

Två huvudscenarion

Övergripande prestanda för alla

Kostnader för prestanda

Upplevd prestanda

Ideala testförhållanden

Prestanda krav

Prestanda test och verifieringsprocess

Förväntad  Läs mer