HemSök efter kurserProblemlösning - Workshop

Problemlösning – Workshop

När vi ställs inför ett problem så använder vi ofta den egna kunskapen och erfarenheten för att dra snabba slutsatser. Men när vi ställs inför mer komplexa problem, eller problem utanför vårt eget expertområde, så har vi stor hjälp av att följa en metod som hjälper oss att tänka mer rationellt på problemet.

Under denna endagars-workshop så får du, med hjälp av strukturerade metoder, lära dig att hantera och lösa komplexa problem. Dagen är praktiskt inriktad där du under stor del av tiden får prova att lösa problem i grupp.

Workshopen inriktar sig på att lösa komplexa problem, då det finns många inblandade parter och där informationen är utspridd och osäker.
Du kommer efter denna workshop att ha kunskapen att genomföra komplex problemlösning i grupp eller enskilt, oavsett område eller teknologi.


Utbildningsformer
Classroom

Längd
1 dag

Pris
10950 kr

Mål

Under dagen kommer du att praktiskt få lösa komplexa problem. Du lär dig hur du samlar in den information du behöver, hur informationen analyseras och hur du sedan strukturerar arbetet för att på bästa sätt hitta lösningen på problemet.

Kursinnehåll: Problemlösning - Workshop

Effektiv problemlösning

  • Vårt naturliga beteende vid problem
  • Introduktion till Kepner-Tregoe
  • Frågeteknik

Problemanalys process

  • Beskrivning av problemet (Workshop)
  • Identifiering av möjliga orsaker (Workshop)
  • Utvärdering av möjliga orsaker (Workshop)
  • Bekräfta orsaken