HemSök efter kurserProcesskartläggning - effektiv processutveckling

Processkartläggning – effektiv processutveckling

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Endast på förfrågan

Denna endagsutbildning i processutveckling ger dig en bra grund för att du ska kunna kartlägga, implementera och vidareutveckla verksamhetsprocesser. Du får även öva på flera steg för att kunna ha både teori och övning för att integrera i ert dagliga arbete.

Att styra sina verksamhetsprocesser är ett måste för att kunna förbättra på ett strukturerat sätt. Alla verksamheter har processer mer eller mindre dokumenterade i såväl privat sektor som offentlig. Vi lever i en tid av förändring med mer komplexa samband, fler dimensioner som ska samverka.

Du får en pedagogisk arbetsmetodik att utgå ifrån tillsammans med ett metodbibliotek att använda i olika sammanhang. Du får även prova på flera metoder och reflektera över vad som passar hos dig.

 


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
10950 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta processtyrt.

Mål

Deltagarna får:

 • prova på olika verktyg och metoder
 • med sig en arbetsmetodik och fickguide att använda på arbetsplatsen

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper behövs.

Kursinnehåll: Processkartläggning - effektiv processutveckling

Utbildningens fokus: :

 • Vad är processkartläggning och processstyrning?
 • Hur lägger jag upp arbetet?
 • Framgångsfaktorer och vanliga fallgropar
 • Förvaltning, roller och mätning
 • Kartläggning – hur planera, genomföra, dokumentera?
 • Vem ska vara med i arbetet?
 • Olika faser - Kreativ, informationsfångst, samverkan, analys och beslut
 • Hur planera jag för att resultatet ska bli dokumenterat så det blir användbart?
 • Hur inför man detta, förändringsledning

Ovan paketeras med exempel, övningar, visuella modeller och med flertalet exempel från olika branscher.