HemSök efter kurserProcessledning - effektiv resultatdriven facilitering

Processledning – effektiv resultatdriven facilitering

Endast på förfrågan

Denna tvådagarsutbildning i processledning ger dig ett pedagogiskt ramverk för att du effektivt ska kunna planera, facilitera och dokumentera olika processer i mötesform.

Du får även öva på hela processen för att kunna ha både teori och övning för att integrera i ert dagliga arbete.

Att leda processer är användbart i såväl privat sektor som offentlig. Vi lever i en tid av förändring med mer komplexa samband, fler dimensioner som ska samverka. Denna utbildning ger dig en bra grogrund för att arbeta strukturerat med processledning.

Du får en pedagogisk modell att utgå ifrån tillsammans med ett metodbibliotek att använda i olika sammanhang. Du får även prova på flera metoder och reflektera över vad som passar hos dig.

 


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
20450 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ofta leder kortare processer i form av workshops.

Mål

Deltagarna får:

 • Självskattningsverktyg för delkompetenser
 • prova på olika verktyg och metoder
 • med sig ett kompendium med ramverk och metoder att använda på arbetsplatsen

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper behövs.

 

Kursinnehåll: Processledning - effektiv resultatdriven facilitering

Utbildningens fokus:

 • Vad är processledning?
 • Hur hanterar jag olika beteendestilar?
 • Gruppdynamik
 • Arbeta med flera sinnen genom rummet, bilder etc.
 • Digitala verktyg
 • Olika mötesfaser - Kreativ, informationsfångst, samverkan, analys och beslut
 • Hur planera jag för att resultatet ska bli användbart?
 • Hur hantera olika miljöer och kulturer
 • Stress och arbetsmiljö
 • Kommunikationsmönster – att förstå varandra
 • Hjärnans roll i mötet
 • Hur dokumentera för samsyn

Ovan paketeras med exempel, övningar, visuella modeller och med teori från forskning på kognitionsvetenskap och ledarskap.