HemSök efter kurserProduct Owner Boot Camp

Product Owner Boot Camp

Biners kurs ”Product Owner Boot Camp” ger dig två dagars drillning i de nödvändiga kunskaper och erfarenheter du behöver i rollen som Product Owner.

Som Product Owner ansvarar du för att maximera värdet av produkten samt utvecklingsteamets arbete. Hur detta går till i praktiken varierar ofta mycket mellan organisationer, scrumteam och individer. Genom vårt arbete som konsulter i flertalet olika företag och organisationer har vi sett ett stort behov av att stärka rollen som Product Owner för att skapa ett mer effektivt utvecklingsarbete och framgångsrika produkter.

Bygger på egna erfarenheter

Vi har designat kursen utifrån våra egna erfarenheter från praktiskt arbete med agil utveckling i större organisationer och vi har skapat en praktiskt inriktad kurs för dig som behöver en ordentlig introduktion till rollen, men som också vill ha massor av praktiska hjälpfulla tips och tekniker att omsätta i praktiken direkt efter kursen.

Bli en mästare på agile

Du kommer att få dela erfarenheter med andra och få många bra verktyg med dig hem till ditt scrumteam och organisation. Vi kommer att gå igenom de viktiga arbetsmoment en Product Owner behöver behärska. Du kommer lära dig och praktiskt få prova på att använda ett flertal tekniker.

Med utgångspunkt i verkligheten

Kursen leds av Biners erfarna konsulter som till vardags själva arbetar med agil utveckling. Som deltagare uppmuntrar vi dig också att ta med dig dina egna erfarenheter och problemställningar till kursen då vi kommer att arbeta i flera praktiska moment som syftar till att förstå och kunna hantera de praktiska frågeställningar som man stöter på i rollen som Product Owner.

 

Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
15950 kr

Vad kommer jag lära mig?

Kursens upplägg

I kursen lägger vi fokus på praktisk tillämpning och övningar. Flera av kursens övningar utgår från ett gemensamt scenario där du som deltagare får träna på arbetsmomenten. I kursen kommer du att få testa att praktiskt arbeta i det webbaserade verktyget Microsoft Visual Studio Team Services.

Vi lyfter speciellt fram följande huvudområden:

1. Agil produktutveckling och rollen som Product Owner

Som Product Owner behöver du en god förståelse för vad som krävs för att arbeta i en agil miljö. I denna introducerande kursmodul tittar vi på vad som karaktäriserar agilt utvecklingsarbete och går igenom vilka uppgifter och vilket ansvar en Product Owner har. Vi tittar också på vilka färdigheter som karaktäriserar en framgångsrik Product Owner.

 • Förstå den agila produktutvecklingskontexten
 • Förstå agilt arbetssätt baserat på Scrum och Scrum Events
 • Förstå skillnaden och sambanden mellan olika roller såsom PO, PM och BA
 • Kunna tolka produktstrategier, roadmaps, och releaseplaner
 • Hantera interaktionen med kunder, intressenter och utvecklingsteam
 • Erhålla en “Shipping mentality”
2. Developing the Product Backlog

I denna kursmodul övar vi på att tolka och skapa förståelse för de övergripande mål som gäller för produkten som ska utvecklas. Vi genomför övningar som hjälper oss att omsätta produktens roadmap i praktiken, i form av Epics och Features. Dessa i sin tur bryts sedan ner till konkreta Product Backlog Items och aktiviteter.

Lärmål:

 • Förstå förhållandet mellan Product Management och Product Ownership
 • Förstå och kunna tillämpa begrepp och tekniker såsom Business Model Canvas, Cost of Delay, Minimum Viable Product, Lean Start-Up.
 • Kunna skapa och arbeta med en Product Backlog
 • Kravnedbrytning och granularitet
 • Splitting Techniques
 • Identifiera produktegenskaper (Features)
 • Skapa User Stories från Features
 • Hur man skriver en bra User Story
 • Prioritering och planering
 • Hantera teknisk skuld
 • Definition av ”Done” och Acceptance criteria
3. Sprint och releaseplanering

I denna modul arbetar vi med övningar kring hur man bryter ner produktens roadmap till sprintar, sätter upp tydliga mål för sprintar och hur man hanterar en releaseplan.

Lärmål:

 • Prioritering av krav
 • Förstå konceptet Velocity och tillämpa det för att göra en bra sprintplanering
 • Förstå konceptet värde och tillämpa det för att maximera kundnytta
 • Kunna skriva bra sprintmål
 • Förstå vad man behöver veta för att planera en release
 • Hur man hanterar omplanering
4. Tracking progress

I den här modulen lär vi oss hur man följer utvecklingsarbetet, analyserar och följer upp produktiviteten i teamet.

Lärmål:

 • Kunna beräkna och tillämpa Velocity och Earned Value
 • Kunna analysera Burndown diagram och göra tillförlitliga prognoser
 • Förstå hur arbetet kan anpassas till ständigt förändrade förutsättningar
5. Continous improvement – arbeta med teamet

I denna avslutande kursmodul diskuterar vi, och övar på, hur en Product Owner arbetar med sitt team för att säkerställa att värdet av produkten som utvecklas blir så högt som möjligt. Fokus är på hur man genomför ett retrospektiv och utifrån det ständigt förbättrar sina arbetssätt och verktyg.

Lärmål:

 • Kunna arbeta tillsammans med teamet för att ständigt förbättra arbetssätt och verktyg
 • Kunna leda och genomföra retrospektiv

Förkunskaper

Denna kurs är lämpad för dig som ska börja arbeta med agilt utvecklingsarbete i rollen som Product Owner. Kursen är även lämplig för dig som redan arbetar i rollen men som vill utöka din verktygslåda med fler färdigheter och tekniker och få praktiska tips om hur man arbetar effektivt med ett modernt verktygsstöd.

Kursen är också lämplig för dig som idag arbetar som Projektledare eller Business Analyst och där din organisation har målet att röra sig mot ett ökat produktfokus.

Kursen är praktiskt orienterad och för att ta till dig innehållet på bästa sätt underlättar det om du har grundläggande förståelse för agil utvecklingsmetodik och scrum.

Vi repeterar detta på kursen, men om du vill fräscha upp dina kunskaper redan nu, kan du läsa Scrum Guide eller titta på denna video.

Ta med dig dina egna erfarenheter

Som deltagare på denna kurs uppmuntrar vi dig att ta med dig dina egna erfarenheter och problemställningar till kursen då vi kommer att arbeta i flera praktiska moment som syftar till att förstå och kunna hantera de praktiska frågeställningar som man stöter på i rollen som Product Owner.