HemSök efter kurserProfessional Scrum Product Owner – Advanced

Professional Scrum Product Owner – Advanced

Rollen som produktägare är mångfasetterad och medför ofta att olika situationer kräver olika färdigheter och perspektiv. Från PSPO-kursen har vi med oss att alltid se ”vad är det för värde vi söker” och tankar kring ledarskap och hur vi skapar innovationsutrymme och -kraft.

PSPO-A är till för produktägare som vill bredda sina kunskaper och utforska många av de frågor som PSPO-kursen inte tar upp. Genom en handfull olika ”linser” följer vi ett fiktivt men realistiskt fall, där vi möter olika intressenter, utmaningar och svårigheter. Vi övar på att hantera situationerna och utvärderar olika strategier.


Plats
Göteborg
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
18900 kr

Lärandemål

Utveckla dina kunskaper och förmågor inom de olika inställningarna en produktägare antar:

 • Kundrepresentant – förstå kunders problem, utmaningar och poentiella möjligheter
 • Visionär – Kommunicera visionen, framtida lägen och möjligheter som skapar gemensam förståelse
 • Experimentör – Fokusera på innovation, hypotestester och validering av potentiellt värde för att fostra innovation
 • Influenser – Kommunicera och influera intressenter, kunder och Scrumteamet för att agera på ett gemensamt syfte
 • Kollaboratör – Sök aktivt efter feedback och idéer från andra
 • Beslutsfattare – Fokusera på att skapa maximal påverkan genom tydliga beslut

Förkunskaper

Den här kursen förutsätter erfarenhet som produktägare och är rekommenderad till personer som har klarat PSPO-I. Du antas ha viss baskunskap om agila tankar och Scrum.

Förberedelser

För att förbereda dig inför kursen så rekommenderar vi att du gör följande:

 • Läser igenom EBM-guiden
 • Gör de öppna testen hos Scrum.org för att få en uppfattning om din nuvarande nivå, vi rekommenderar Scrum Open och Product Owner Open

Certifiering

I den här kursen ingår ett försök att få certifieringen PSPO II.

Efter kursen får du ett lösenord via mail. Du kan sedan göra testet online inom två veckor. Testet har 40 frågor (engelska), som ska besvaras på 60 minuter och 85% rätt krävs för att bli certifierad som PSPO II.

Certifieringar tagna hos Scrum.org varar livet ut och är de enda på marknaden som utfärdas av Scrums skapare, Ken Schwaber.

Den som vill utmana sig själv ytterligare får även efter kursen en rabattkod som ger 40% rabatt på det mest avancerade certifieringstestet PSPO III.

Ambitioner med Professional Scrum Product Owner – Advanced

 • Känna igen olika perspektiv (”stances”) från vilka en produktägare agerar för att tackla vardagens utmaningar
 • Introducera moderna tekniker & arbetssätt genom fallstudier och övningar
 • Arbeta med en ”produktvägg”, med data, mål, roadmaps, prissättning, värdepyramid, …
 • Säga nej, engagera och bemöta intressenter (stakeholders)