HemSök efter kurserProgrammering för beställare av IT tjänster

Programmering för beställare av IT tjänster

Denna kurs är designad för beställare av IT-tjänster som vill få en praktisk förståelse för programmering. Genom denna intensiva kurs kommer du att ta de första stegen in i den fascinerande världen av webbutveckling, där du kommer att skapa en egen webbapplikation. Kursen täcker de grundläggande byggstenarna i webbdesign och -utveckling: HTML, CSS och JavaScript.


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris

Målgrupp

Beställare av IT-tjänster som har god datorvana men inte programmerat tidigare. Kursen riktar sig till dem som vill få praktisk insikt i programmering och webbutveckling för att förbättra kommunikationen med utvecklingsteam och effektivisera beslutsprocesser i IT-projekt.

Mål

Efter att du genomfört kursen kommer du...

  • Kommunicera effektivare med utvecklare: Du kommer att vara bättre rustad att diskutera och förstå tekniska frågor, vilket förbättrar samarbetet och kommunikationen med utvecklingsteam.
  • Kunna bedöma och planera IT-projekt mer realistiskt: Med din nya kunskap kommer du att vara bättre på att sätta realistiska tidsramar, budgetar och resurskrav för IT-projekt.
  • Förbättra dina beslutsfattande förmågor: Med en grundläggande förståelse för programmering, kommer du att kunna fatta mer informerade beslut när det gäller teknikval och projektstrategier.
  • Förstå programmeringskoncept: Efter att ha genomfört kursen kommer du att ha en grundläggande förståelse för programmering, inklusive hur kod skrivs, tolkas och används för att lösa problem och skapa digitala lösningar.

Förkunskaper

Inga förkunskapskrav inom programmering krävs. Kursen är utformad för att vara tillgänglig och förståelig för de som är helt nya inom programmeringsområdet.

Kursinnehåll

I kursen lär du dig hur HTML används för att strukturera innehåll på webben, hur CSS ger stil och layout till webbsidor, och hur JavaScript används för att lägga till interaktivitet. Genom en serie hands-on övningar kommer du att bygga och lansera en enkel, men funktionell webbapplikation. Kursen lägger stor vikt vid praktik, experimenterande och learning-by-doing.

Inga förkunskaper inom programmering krävs, vilket gör kursen idealisk för nybörjare. Målet är att ge deltagarna en förståelse för grundläggande programmeringskoncept och förtroende att kunna kommunicera effektivare med utvecklingsteam.

Denna kurs är ett perfekt tillfälle för dig som beställare att få insikt i den tekniska processen och därigenom förbättra projektplanering, kommunikation och beslutsfattande i dina framtida IT-projekt.