HemSök efter kurserProjektekonomi

Projektekonomi

Under kursen får du baskunskaper och träning i hur du kan planera, styra och följa upp projekt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Vi går igenom ekonomiska grundbegrepp, olika modeller och verktyg för budgetering och uppföljning av projekt. Under kursen får du prova olika kalkylmodeller, ett flertal begrepp och budgettekniker.

Bakgrund

Många projekt leder inte till den lönsamhet eller effekt som beställaren förväntar sig. För att man ska uppfatta projektet som framgångsrikt krävs att både projektmålet och effektmålet uppfylls och kan avläsas i ekonomiska termer. 

Kursmaterial

Kursmaterial på svenska ingår.

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
9900 kr

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till dig som vill vidareutveckla din kompetens som projektledare och säkra att dina projekt blir lönsamma, och till projektmedlemmar som vill öka sin förståelse för hur ekonomistyrningen i projekt går till.

Förkunskaper

Du bör ha kunskaper motsvarande kurs M101 (Projektledning Grundkurs), ha praktisk erfarenhet som projektledare eller ha/haft budgetansvar i projekt eller på annan nivå inom ett företag eller en organisation.

Kursinnehåll: Projektekonomi

  • Ekonomiska grundbegrepp - resultat, intäkt, kostnad
  • Övergripande projektbudget - vad ska ingå i budgeten
  • Osäkerhet - Lichtenbergmodellen, hur bedömer du en kostnads storlek
  • Täckningsbidrag - projektets särintäkter och särkostnader
  • Självkostnadskalkyl - materialkostnad, lönekostnad, overheadkostnader
  • Periodiserad budget
  • Investeringskalkyl - Pay-off-metoden, nuvärdesmetoden
  • Uppföljning och kontroll av projektekonomin - Earned Value Management
  • Riskanalys - Minirisk
  • Resursberäkning - hur mycket kostar en mantimme egentligen

Utbildare

Marie Bohlin

Marie är en civilingenjör, kommunikatör och coach med över 25 års erfarenhet av projektledning, affärsmässighet, kundfokus och människors drivkrafter. Har arbetat som chef inom svensk industri samt med praktisk och strategisk kommunikation.

Hon jobbar idag som coach samt med att ta fram och genomföra utbildningsprogram inom projektledning, ledarskap, förhandling och presentationsteknik.