HemSök efter kurserProjektledning - Fortsättningskurs

Projektledning – Fortsättningskurs

Att leda ett projekt skiljer sig från att leda en linjeverksamhet, och som projektledare behöver du behärska både projektmetodik och ledarskap. 


Plats
Göteborg
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
3 dagar

Pris
19900 kr

Målgrupp

Medarbetare i projektgrupper som behöver utveckla sina kunskaper och förmågor inom ledarskap.

Mål

Utveckla deltagarnas färdighet i att leda projektgruppen, och att hantera kommunikationen med externa intressenter.

Efter genomgången utbildning skall deltagarna ha stärkt förmågan att leda projekt.

Förkunskaper

Grundläggande projektledarutbildning motsvarande Projektledning - Grundkurs

Kursinnehåll

Kursen ger dig färdighet i planeringsverktyg och metoder, och ledarskapet ger dig förutsättningar att engagera och motivera din projektgrupp, och hjälpa den att leverera projektmålet till beställaren.

Vi varvar teoretiska genomgångar med praktiska övningar, både individuellt och i grupp. Som en del i utbildningen ingår din personliga utvecklingsplan som projektledare.

 

Kurens innehåll

  • Kommunikation på mottagarens villkor.
  • Konflikthantering
  • Mötesteknik
  • Teambuilding
  • Gruppdynamik
  • Feedback
  • Motivera projektgruppen
  • Förhandlingsteknik
  • Situationsanpassat ledarskap
  • Personlig utvecklingsplan