HemSök efter kurserRetorik för chefer och ledare

Retorik för chefer och ledare

Denna kurs är för dig som vill kommunicera på en jämn, hög nivå dagligen för att undvika otydlighet, feltolkning och missförstånd som kostar så mycket tid, pengar och frustration. Den är för chefer och ledare med drivkraften och modet att utveckla nya kommunikativa förmågor när det gäller att inspirera och motivera medarbetarna till att utföra stordåd.

Som chef och ledare har du en position och ansvar där allas blickar och öron är riktade mot dig eftersom ditt budskap och beslut, kommer att påverka både medarbetare, kunder och andra parter. Mottagarna väntar på vad du ska säga och tolkar in saker som du säger, eller inte säger. Att vara säker, tydlig, lyhörd och skapa förståelse är därför viktiga nycklar för att nå fram.   

 • Hur skulle det kännas om du oftare når fram med ditt budskap genom att fånga mottagarnas intresse direkt och sedan behålla deras uppmärksamhet hela vägen?
 • Hur skulle det påverka medarbetarnas förtroende för dig som chef och ledare om du lärde dig tekniker för att lyssna och förstå deras behov och motivation bättre? 
 • Vilken utveckling och resultat skulle ni kunna uppnå om du och din grupp kommunicerade på en hög nivå dagligen?

Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

 • Du som är chef och ledare med ansvar att uppnå verksamhetens affärsmål.
 • Du som behöver motivera medarbetare och andra att bidra med sin tid och kompetens.
 • Du som vill känna dig säkrare när alla tittar på dig och öka tydligheten i din kommunikation.
 • Du som behöver få andra att acceptera dina idéer, förslag eller beslut. 
 • Du som vill leda på ett coachande och övertygande sätt.
 • Du som behöver förklara och motivera ”negativa” nyheter för gruppen eller andra.
 • Du som behöver fler verktyg för att anpassa dina presentationer till olika målgrupper.

Mål

 • Du lär dig använda retorikens metoder för att uppnå rätt effekt när du kommunicerar. 
 • Du lär dig planera effektivt och använda en tydlig talstruktur med röd tråd för att nå fram med ditt budskap.
 • Du lär dig framförandeteknik för att äga scenen, fånga åhörarnas intresse, aktivera dem och behålla deras uppmärksamhet hela vägen. 
 • Du lär dig bygga upp starka argument med bevis och hantera invändningar. 
 • Du lär dig använda berättelser som inspirerar och påverkar personers känslor och beslut. 
 • Du lär dig att lyssna aktivt och skapa dialog som utvecklar gruppen till ett starkt team och dig till en tydlig och motiverande ledare som andra lyssnar och tror på.

Förkunskaper

Du behöver inga förkunskaper, men för att maximera inlärningen under kursen är det bra om du förbereder detta:

 1. Se till att du har plats i din mobil för att spela in dina övningspresentationer,(detta är valfritt)
 2. Skriv ner 3 – 5 förbättringspunkter som du vill jobba med under kursen.
 3. Fundera på ett ämne som du vill tala om på din slutpresentation dag 2 på ca 5 minuter, med eller utan PP.

Kursinnehåll

Översikt

Välkommen till en praktisk retorikkurs där du utvecklar nya värdefulla förmågor. Genom vår unika inlärningsmetodik blir du aktiv och engagerad under hela kursen. Du får kunskap om modern retorik och tränar på att använda metoderna genom utvalda case-övningar i stigande svårighetsgrad. Du får feedback, råd och möjlighet att utbyta erfarenheter med de andra deltagarna och vår kursledare. Du blir säkrare och ökar din genomslagskraft som chef och ledare. Du kommer att kommunicera effektivare och därför undvika många fallgropar.

Kursmetodik

Genom träning utvecklar du nya färdigheter. Genom feedback blir du medveten om dina styrkor och svagheter och genom konkreta tips och råd förstår du vad du kan förbättra. Det är kärnan i denna roliga, utmanande och praktiska kurs för dig som chef och ledare. Efter kursen känner du dig tryggare och mer självsäker både i din roll och när du kommunicerar. Du vågar utmana dig själv och gruppen och höjer nivån på allas kommunikation i er grupp.

Kursinnehåll

 • Använda retorikens metoder för att nå fram
 • Framföra tydliga budskap så mottagarna förstår
 • Använda språket för att engagera och övertyga 
 • Utveckla dina argument och hantera invändningar
 • Bli säkrare och medveten om de signaler du sänder
 • Använda retorikens storytelling/berättarteknik
 • Fånga och behålla deras uppmärksamhet hela vägen
 • Disponera din presentation genom talets fem delar
 • Använda Power Point som förenklar och förstärker
 • Utveckla ditt kroppsspråk, din röst och din utstrålning
 • Samtal som skapar dialog och förståelse för medarbetarna
 • Motivera och få med dig andra – varje dag