HemSök efter kurserRetorik för IT-proffs

Retorik för IT-proffs

Denna kurs är för dig som är konsult, ingenjör, tekniker, utvecklare eller specialist som jobbar i projekt eller uppdrag. Som vill kommunicera och presentera på en jämn och hög nivå dagligen, undvika missförstånd, prestera bättre och därmed bidra till att du och ditt team snabbare kan föra ert uppdrag närmare målet, en framgångsfaktor för dig i din roll.

De flesta IT projekt misslyckas på grund av dålig kommunikation. Modern retorik bygger på kommunikativa metoder hur du effektivt planerar möten, samtal och vad du ska säga när du informerar och presenterar idéer och förslag för medarbetare, chefer och kunder. Det är praktiska verktyg. Genom träning, träning, träning utvecklar du viktiga förmågor som du kan använda direkt och som hjälper dig att samarbeta och prestera ännu bättre.

 • Hur skulle det kännas om du blev mer trygg och effektiv när du kommunicerar eller talar inför en grupp?

 • Vilka resultat och förändringar skulle du uppnå om du blev bättre på att inspirera och motivera olika parter i uppdraget?

Under kursen får du kunskap, träning och råd av Jan Kronkvist, vår uppskattade utbildare med över 20 års erfarenhet. Du blir säkrare, tydligare och effektivare när du talar inför en grupp och medverkar på möten. Genom erfarenhetsutbyte med de andra deltagarna och utvalda Case-övningar i en stigande svårighetsgrad med feedback efteråt utvecklas du snabbt, du blir mer säker och mindre nervös.

Efter kursen känner du dig tryggare. Du och dina medarbetare, chefer och kunder kommer att märka skillnaden och uppskatta dina nya förmågor.


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
15100 kr

Målgrupp

 • Du som har ansvar för vissa områden och arbetsuppgifter där du behöver motivera andra att bidra med sin tid och kompetens.
 • Du som vill känna dig säkrare när alla tittar på dig och känna dig trygg när du talar.
 • Du som behöver få andra att acceptera dina idéer och förslag så ni kan föra uppdraget eller projektet framåt
 • Du som vill sälja in dig själv och din kompetens vid intervjuer med kunder.
 • Du som behöver förklara beslut eller ”negativa” nyheter för gruppen eller beställare.
 • Du som behöver fler verktyg för att anpassa dina presentationer till olika målgrupper.

Mål

Under denna utbildning får Du lära dig att presentera framgångsrikt. Du tränar och lär dig använda retorikens tekniker som gör att du effektivt kan planera, förbereda och framföra dina budskap engagerande och övertygande.

Under utbildningen ges du även möjlighet att filma en framarbetad presentation med hjälp av din mobil. Du kan i lugn och ro efter utbildningen gå igenom framförandet och iaktta framsteg och förbättringar. Inspelningen är helt frivillig och sker endast om deltagaren så önskar.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper. Däremot är det bra om du funderar på situationer ”riktiga case” som du vill träna på under utbildningen.

Kursinnehåll

Den vanligaste orsaken till att projekt misslyckas är dålig kommunikation, otydlighet och missförstånd. Under kursen får du kunskap som gör att du blir säkrare, tydligare och effektivare när du talar inför en grupp och är med på möten. Du lär dig kommunicera och presentera på en jämn, hög nivå och lär dig motivera och bidra ännu mer i ditt team.

Kursinnehåll Retorik för IT-proffs

 • Effektiv förberedelse som stärker dig
 • Disponera din presentation – vad vill du uppnå?
 • Anpassa syfte och budskap efter målgrupp
 • Att tala så andra lyssnar – val av språkbruk
 • Bli medveten om de signaler du sänder ut
 • Sätt att bli engagerad och skapa engagemang
 • Fängslande inledningar och starka avslutningar
 • Kroppsspråk som förstärker ditt budskap
 • Så bemöter du kritiska frågor och motargument
 • Utveckla din röst och utstrålning för att engagera
 • Så omvandlar du nervositet till positiv anspänning
 • Att presentera för ledning, marknad och verksamhet
 • Bildspråk och Power Point som förenklar och förstärker

Retoriska tekniker som gör att du presenterar och kommunicerar bättre

1. Målgruppstekniker
För att nå fram med budskapet ska du utgå från din målgrupps referensramar – inte din! Vidga ditt perspektiv: lär dig att analysera din situation och din mottagare så når du hela vägen fram med ditt budskap.

2. Argumentationens ABC
Om du vill övertyga måste du kunna förstärka ditt budskap med argument och ha en tydlig struktur med relevant information. Lär dig att samla rätt innehåll, fördela det och skapa hållbara argument som bevisar det du påstår och kan accepteras av målgruppen.

3. Språktekniker
För att effektivisera ditt budskap behöver du engagera mottagarna med ett tydligt och tilltalande språk som engagerar dem. Du får lära dig retorikens språkknep som bidrar till förståelse och förtydligar ditt budskap.

4. Rösttekniker
Vad du säger har stor betydelse – men hur låter du när du framför ditt budskap? Utveckla din röst och stämma med enkla rösttekniker. Med konstpauser, betoningar och variation av röstläget kommer du att göra intryck på mottagarna genom dina uttryck.

5. Kroppsspråkstekniker
Av dina uttrycksmedel är kroppsspråk ditt viktigaste redskap för att ge ett trovärdigt intryck – hela 56 % enligt en amerikansk studie. Lär dig kroppshållningar, positionering och gester som du har nytta av när du vill sticka ut eller smälta in. 

6. Powerpointtekniker
Att använda visuella hjälpmedel och få rätt effekt är en konst. Det kan bli succé eller platt fall. Lär dig att använda powerpointbilder som förstärker och förtydligar ditt budskap.

7. Mentala strategier
Att våga, vilja och kunna är tre nycklar för att du ska utveckla din kommunikativa förmåga. Lär dig mentala strategier för att bli en framgångsrik kommunikatör när du möter din publik.

Utbildare

Jan Kronkvist

Jan Kronkvist är en mycket uppskattad och inspirerande kursledare som hjälpt många människor då han har en unik förmåga att se vad varje deltagare behöver utveckla och att förmedla kunskap som deltagarna förstår, ser nyttan med och direkt kan tillämpa i praktiken.

På Jans kurser får du konkreta verktyg och råd för hur du kan kommunicera, leda och använda modern retorik och träna, träna, träna.

"Vad är ditt främsta verktyg som kommunikatör?
Du själv naturligtvis. Dina ord, din röst och ditt kroppsspråk är fantastiska verktyg som kan påverka alla som lyssnar på dig, om dina verktyg är vassa och du kan använda dem optimalt.