HemSök efter kurserScrum introduktion

Scrum introduktion

Scrum Master ansvarar för att teamet fungerar och är produktivt.

I den här 1 dags kursen ger vi dig en introduktion till rollen och det tjänande ledarskap du har.

Kursen innehåll

 • Introduktion till agila metoder och Scrum som ramverk
 • Rollerna i Scrum och hur Scrum Mastern kan stötta dem
 • Hur stora önskemål och behov blir till konkreta uppgifter på teamets tavla
 • Coacha individer och team
 • Facilitering av aktiviteter

Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
10500 kr

Målgrupp

Denna kurs passar  alla som är intresserade av Scrum, både dig som ska arbeta som Scrum Master, dig som är medlem i ett scrum team eller du som av andra anledningar vill öka din förståelse för ramverket och  rollen Scrum Master.

Notera  att denna kurs inte leder till certifiering, för detta hänvisar vi till 2 dagars utbildningen Scrum Master med certifiering

Förkunskaper

Du behöver inga konkreta förkunskaper om Scrum, men kom förberedd genom att läsa Scrum-guiden på http://scrumguides.org

Kursinnehåll: Scrum introduktion

Kursen tar upp begrepp och frågeställningar som:

 • Vilka delar ingår i ramverket Scrum
 • Hur ser Scrum Masterns ansvar ut i förhållande till de olika delarna?
 • Vad är ett självorganiserande team
 • Hur ser Scrum Masterns verktygslåda ut
 • Hur kan Srum Master uppmuntra teammedlemmarna att utmana sig själva samtidigt som de håller sig till Scrums ramar?
 • Vilka störningsmoment och hinder kan Scrum Mastern behöva hantera?
 • Hur kan du som Scrum Master samverka med produktägaren
 • Hur samverkar Scrum Master med andra delar av organisationen?
 • Vad behöver du veta om övriga delars arbete?

Kursen varvar teori med interaktiva moment och case där kursdeltagarna tillsammans får arbeta med olika typer av praktiska dilemman. Du ges stort utrymme att utbyta erfarenheter och tips med kursledaren och andra deltagare.