HemSök efter kurserScrum Master och Produktägare i samverkan

Scrum Master och Produktägare i samverkan

Det här är kursen för dig som vill få en tidseffektiv överblick över båda rollerna och hur de samverkar med resten av teamet och organisationen!

  • Kanske ska du kliva på som Scrum Master eller Produktägare i ett team? Kursen ger dig kött på benen både i den egna rollen och förståelse för en av dina viktigaste samarbetspartners.
  • Kanske är du chef och vill implementera rollerna hos dig? Då har du nytta av att den här kursen ger dig förståelse för hur Scrum fungerar på systemnivå. 
  • Kanske är du bara nyfiken på ramverket Scrum? Kursdagen ger dig koll på hur olika roller och aktiviteter knyts ihop med det stora målet i sikte: att skapa värde för kunder och användare.

Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
9500 kr

Målgrupp

Kursen lämpar sig för dig som ska arbeta som Scrum master eller Produktägare för ett agilt team, eller för dig som jobbar eller är på väg mot att jobba nära teamet eller någon av rollerna.

Mål

Under denna 1 dags introduktion lär du dig om Scrum som ramverk. Utifrån förståelse för helheten pratar vi om hur de olika rollerna bidrar, samverkar och utvecklas tillsammans för att uppnå bästa möjliga resultat. Vår övertygelse är att du kan förstå ditt eget uppdrag bättre om du förstår mer av andras.

Förkunskaper

Inga förskunskaper krävs.

Scrum master och Produktägare i samverkan

  • Introduktion till agila metoder
  • Introduktion till Scrum som ramverk
  • Scrum Masterns roll och ansvar
  • Produktägarens roll och ansvar
  • Scrum-aktiviteterna och hur rollerna samverkar kring dessa
  • Att organisera krav i backlog
  • Din första verktygslåda och hur du kan utvecklas i rollen