HemSök efter kurserService Design – User Research

Service Design – User Research

Under de senaste åren har Service design blivit alltmer populärt som sätt att arbeta med att formulera nya tjänsteidéer och -koncept med målet att erbjuda målgrupperna en fantastisk UX. Ofta utgår arbetet ifrån Design Thinking.

En viktig del i dessa arbetssätt och all användarcentrerad utveckling är att utgå från faktisk kunskap om användarna. Denna kunskap genereras genom aktiv User Research.


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska beställa, ansvara för eller planera aktiviteter inom User Research eller kravställa tjänster med högt fokus på slutanvändarna. Du kan t.ex. vara UX designer, webb/app-utvecklare, projektledare, Scrum Master eller kravställare.

Du får även med dig alla resultat från alla övningar som du själv och övriga deltagare har tagit fram, samt tillgång till vårt referensbibliotek som kontinuerligt uppdateras.

Mål

När du har gått kursen kan du:

  • Metoder och processer för att bedriva User Research
  • Planera och genomföra olika typer av aktiviteter inom User Research
  • Kommunicera och hantera relationen mellan User Research, Design Thinking och agil utveckling
  • Skapa och använda flera av de typer av leveranser som ingår i Service design.

Förkunskaper

Utbildningen förutsätter inga förkunskaper men erfarenhet från utredningar, analyser och tjänsteutveckling är en fördel.

Kursinnehåll: Service Design – User Research

  • Grunderna i User Research – Processer, metoder och aktiviteter
  • Kvalitativa metoder – Intervjuer och observation
  • Kvantitativa metoder – Enkäter
  • UX leveranser och deras användning och värdeskapande
  • Analysera och presentera User Research
  • Undersökningsetik

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: