HemSök efter kurserSPSS 2 - ANOVA och regression

SPSS 2 – ANOVA och regression

Kursen ger en grundlig förståelse av enkla och avancerade ANOVA- och regressionsmodeller.

Under första dagen behandlas ANOVA som är den naturliga fortsättningen på Students t-test, alltså jämförelse av gruppmedelvärden. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom interaktioner, post-hoc test samt planerade jämförelser. Under dag två presenteras enkla och avancerade modeller i regression. Regression är den naturliga fortsättningen på korrelationer, alltså sambandet mellan två numeriska variabler. I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom hur man på olika sätt bygger modeller och predikterar nya observationer med hjälp av dem.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
2 dagar

Pris
11500 kr

Mål

Att med hjälp av SPSS kunna genomföra ANOVA- och regressionsmodeller.

Förkunskaper

Genomgången SPSS1 - Introduktionskurss eller motsvarande kunskaper.

SPSS 2 - ANOVA och regression kursinnehåll

DAG 1

ONE-WAY ANOVA

MULTI-WAY ANOVA

  • Main effects ANOVA
  • Factorial ANOVA

REPEATED MEASURE ANOVA

ANALYSIS OF COVARIANCE (ANCOVA)

POST-HOC TEST

  • Fisher
  • Bonfferroni
  • Tukey

PLANERADE JÄMFÖRELSER AV KONTRASTER

MODELLVALIDERING

ICKE PARAMETRISKA METODER

 

DAG 2

ENKLARE HANTERING AV BORTFALL OCH AVVIKANDE VÄRDEN

ENKEL LINJÄR REGRESSION

  • Modellvalidering

MULTIPEL LINJÄR REGRESSION

  • Bygga regressionsmodeller
  • Modeller med kategoriska prediktorer

POLYNOMREGRESSION