HemSök efter kurserSPSS 3 - Logistisk regression, överlevnads- och poweranalys

SPSS 3 – Logistisk regression, överlevnads- och poweranalys

Kursen ger en ordentlig genomgång av vanliga men avancerade regressionsmodeller samt överlevnadsstatistik. Kursen ger en försmak på power- och urvalsberäkningar.

Under första kursdagen kommer en grund läggas till den mer avancerade ickelinjära statistiken där bland annat logistisk regression ingår. Under denna dag kommer även ROC att behandlas då den är användbar för diagnostiska test och regression. Den andra dagen kommer deltagarna att få arbeta med överlevnadsstatistik där överlevnadskurvor (Kaplan-Meier) kommer att användas. Jämförelse av olika grupper kommer att beröras samt mer avancerade fall där Cox PH regression måste användas. Avslutningsvis kommer även enklare powerberäkningar att beröras.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd

Pris
11500 kr

Mål

Ett mål med kursen är att deltagaren ska kunna använda avancerade regressionsmodeller på ett grundläggande sätt i SPSS och även kunna tolka samt validera resultaten. Vidare ska deltagaren efter kursdagarna kunna använda och behärska grundläggande överlevnadsanalys samt kunna räkna ut power och urvalsstorlekar på några vanliga scenarion.

Förkunskaper

SPSS1- Introduktionskurs eller motsvarande förkunskaper i grundläggande statistik. Det är bra om deltagaren är bekant med begreppen som används i regression och har god vana i att hantera programmets funktioner.

SPSS 3 - Logistisk regression, överlevnads- och poweranalys kursinnehåll

DAG 1

ICKELINJÄRA MODELLER

  • Logistisk regression
  • Poisson regression
  • Polynomregression
  • Modellvalidering

ROC

 

DAG 2

ÖVERLEVNADSANALYS

  • Kaplan-Meier kurvor
  • Jämförelse av grupper [Log-rank, Breslow]
  • Cox proportional hazard regression [Time-dependent]

POWERANALYS

  • Powerberäkningar
  • Urvalsberäkningar