HemSök efter kurserSPSS 4 - Mixed models och multivariata metoder

SPSS 4 – Mixed models och multivariata metoder

Kursen ger dig en översikt i metoden som vanligen förkortas till LMM, nämligen linjära mixade modeller. Kursen ger dig även en inblick i tidsseriernas värld samt några multivariata metoder.

Denna kurs kommer under första dagen att behandla två avancerade statistiska områden, nämligen mixade modeller och tidsserier. De mixade modellerna delas upp i linjära (används ofta vid upprepade mätningar och förkortas LMM, linear mixed models) samt generaliserade modeller (förkortas GLMM, generalized linear mixed models) men endast LMM kommer att beröras i denna kurs. Under den andra dagen kommer ett par multivariata statistiska modeller att utforskas. Dessa metoder används ibland som hypotesgenererande metoder och har alltså som syfte att gå igenom ett material hypoteslöst. Faktoranalys används oftast på två sätt, del som hypotesgenerareande men även som hypotesbekräftande metod (exempelvis vid validering av enkäter).


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd

Pris
11500 kr

Mål

Målet är att deltagarna efter denna kurs ska kunna använda enklare former av de avancerad statistiska modellerna inom mixade modeller, tidsserieanalys och multivariata modeller.

Prerequisites

SPSS 1 och SPSS 2 eller motsvarande förkunskaper i grundläggande statistik (block 1). Har man ej deltagit i block 2 är det bra om man har goda kunskaper om ANOVA samt regression (även logistisk regression). Det är bra att ha god vana i att hantera programmets funktioner.

SPSS 4 - Mixed models och multivariata metoder kursinnehåll

DAG 1

MIXED MODELS

  • Linear

TIDSSERIEANALYS

  • Exponentiell utjämning
  • ARIMA

DAG 2

MULTIVARIATA OCH EXPLORATIVA METODER

  • Klusteranalys [Hierarkisk, K-means, Two-step Cluster]
  • Diskriminantanalys
  • Faktoranalys