HemSök efter kurserSPSS -. Linjär regression

SPSS -. Linjär regression

Kursen ger en grundlig förståelse av linjär regression som är den naturliga fortsättningen på korrelationer, alltså sambandet mellan två numeriska variabler.

I kursen kommer modeller med en eller flera förklarande variabler att behandlas liksom hur man på olika sätt bygger modeller och predikterar nya observationer med hjälp av dem. Precis som alla våra kurser varvas teori med exempel och egna övningar.


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
9500 kr

Program SPSS -. Linjär regression

Linjär regression

ENKEL LINJÄR REGRESSION

  • Modellvalidering

MULTIPEL LINJÄR REGRESSION

  • Bygga regressionsmodeller
  • Modeller med kategoriska prediktorer