HemSök efter kurserStatistica 4 - Avancerade data- och grafhantering, multivariata metoder

Statistica 4 – Avancerade data- och grafhantering, multivariata metoder

Kursen ger dig en fördjupning av den data- och grafhantering som behandlas i grundkursen, block 1. Kursen ger dig även en inblick i tidsseriernas värld samt de multivariata metoderna.

Första kursdagen tas datahantering till en högre nivå och du får se hur och när man kan använda många av de kraftfulla datahanteringsalgoritmerna som finns i Statistica. Kursen tar också upp fler grafer som kan användas för att visuellt analysera data. Under första dagen kommer även tidsserieanalys att användas och speciellt de två vanliga metoderna: ARIMA och exponentiell utjämning. Under de andra kursdagen kommer fler multivariata metoder att användas samt attribute agreement, ROC och Bland-Altman.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
9500 kr

Mål

Målet är att du efter denna kurs ska kunna använda avancerad datahantering. Du ska även kunna analysera enklare tidsseriedata samt behärska grunderna i faktoranalys och se nyttan med beslutsträd och diskriminantanalys. Du får verktyg för att kunna använda de mindre vanliga alanysmetoderna attribute agreement, ROC och Bland-Altman.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i statistik motsvarande Statistica 1 – Introduktionskurs

Statistica 4 - Avancerade data- och grafhantering, multivariata metoder innehåll

AVANCERAD DATA OCH GRAFHANTERING

TIDSSERIEANALYS

  • Exponentiell utjämning
  • ARIMA

ATTRIBUTE AGREEMENT

  • Fleiss´kappa
  • Choens kappa

BRAND-ALTMAN

 

MULTIVARIATA OCH EXPLORATIVA METODER

  • Beslutsträd
  • Faktoranalys
  • Klusteranalys
  • Principial komponentanalys
  • Korrespondensanalys