HemSök efter kurserStrategisk och praktisk UX

Strategisk och praktisk UX

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_full

De allra flesta företag väljer idag att använda agila utvecklingsmetoder. UX är en viktig del av all digital tjänsteutveckling. Så hur ska man på bästa sätt kombinera UX med agil utveckling både på strategisk och praktisk nivå?

I denna kurs dyker vi djupt ner i vad UX strategier betyder och hur vi praktiskt kan använde dessa i det dagliga utvecklingsarbetet för olika typer av projekt och i olika typer av organisationer.


Utbildningsformer
Remote

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska beställa, kravställa eller utveckla gränssnitt, tjänster eller funktioner som ska levereras med hög fokus på UX. Du kan t.ex. vara UX designer, webb/app-utvecklare, programmerare, projektledare, Scrum Master eller kravställare.

Mål

När du har gått kursen kan du:

 • Strategier för UX
 • Förstå vad som har direkt och indirekt påverkan på UX-arbetet i agila organisationer.
 • Strategier för kommunikation om affärs- och kundnyttan med ett aktivt agilt UX- och användarcentrerat arbete.
 • Genomgång av Service Design och Design thinking.
 • Hur du kan kommunicera inom projektet men även till andra intressenter hur UX fungerar i praktiken och vad som krävs för att arbeta användarcentrerat.
 • Bättre kunna ta ansvar för och driva UX området framåt genom att:
 • Förstå UX-rollen och dess olika innehåll gällande kompetensinriktningar
 • Känna till vilka värden olika typer av UX leveranser ger och hur de kan användas i utvecklingsarbetet
 • Förstå hur UX-verktyg, såsom assistenter för analys av målgruppsdata, mockup- & prototypverktyg, fungerar.
 • Känna till flera olika metoder för att arbeta med UX i projektet.
 • Professionell workshopsledning med fokus på UX-leveranser och design

Du får även med dig alla resultat från alla övningar som du själv och övriga deltagare har tagit fram, samt tillgång till vårt referensbibliotek som kontinuerligt uppdateras.

Förkunskaper

Utbildningen förutsätter att du har viss erafenhet av UX och agil utveckling

Kursinnehåll

Strategisk agil UX i verkligheten: Vad innebär stragisk UX? Vad är en UX strategi? Hur påverkar organisationens ”mognad” UX-arbetet? Hur ser trenderna inom UX ut?

Vilka utmaningar finns det med UX-arbetet i agila utvecklingsmiljöer? Hur organiserar vi praktiskt arbetet så att både det agila och UX inte bara fungerar utan skapar synergieffekter?

Vi arbetar med utgångspunkt från den egna situationen - Hur ser det ut hos i vår egen organisation? Vad fungerar? Vad skaver? Vilka förbättringsmöjligheter finns? Vi utgår från organisationen och deltagarnas situation när det gäller mognaden av arbetsprocesser, kompetens och olika roller och ser hur man kan arbeta framåt.

Vi arbetar även med olika UX leveranser för olika faser från User Research till krav – Personas, Kundresor, Effektstyrning, Problem Statments, User Stores m.m

Slutligen arbetar vi med hur man på bästa sätt arbetar med workshopsledning när det gäller UX.

En viktig del i kursen är att vi hela tiden hela tiden har en hög aktivitet hos deltagarna bland annat praktiska övningar

Utbildare

Symmetri

Symmetri består av de två beteendevetarna Sinclair Andersen och Ulf Winroth.

De har, i över två decennier, huserat i IT-världen där fokus hela tiden har varit på människan i relation till digitala lösningar i rollerna som UX-analytiker och experter på tillgänglighet.

Tillsammans med Symmetri levererar Informator utbildningar inom UX generellt, Agil användarcentrerad utveckling, Användbarhet och tillgänglighet.

Andra har även varit intresserade av dessa kurser:

Artiklar relaterade till ämnet: