HemSök efter kurserTestautomatisering med CypressIO

Testautomatisering med CypressIO

Cypress är ett verktyg som gör det möjligt att automatisera tester av hela användningsfall och att integrationen mellan olika komponenter fungerar. Den typen av integrationstester benämns oft E2E tester och är väldigt värdefulla för både utvecklare och kravställare. Den här typen av tester syftar till att simulera en riktig användares interaktion med systemet och validera det uppnådda resultatet.

Den här kursen är en accelererad väg in i testautomatisering med Cypress och förutsätter relativt god vana av JavaScript. Målen är högt ställda och syftet är att du, efter avslutat utbildning, ska kunna använda CypressIO i din utveckling. 

Instruktörer: Thomas Ochman eller Max Arvid Anderson


Utbildningsformer
Remote

Längd
2 dagar

Pris
21450 kr

Förkunskaper

  • Relativt god vana av JavaScript

Innehåll i Testautomatisering med CypressIO

  • Inledande orientering av koncept kring testautomatisering - teori och praktik
  • Installation, konfigurering och anpassning av testmiljö
  • Översikt av den grafiska testmiljön (Chrome och Electron)
  • Översikt av terminalkommandon (Cypress CLI)
  • Det första testet - Interagera med DOM element applikationens funktionalitet
  • Validering av resultat med hjälp av Chai så kallade “matchers”