HemSök efter kurserTOGAF 9 Training Foundation & Certified (blended)

TOGAF 9 Training Foundation & Certified (blended)

Marknadens snabbaste och mest kostnadseffektiva kurs i det populära ramverket. Certifiering ingår!

Med kursen TOGAF® standard – Foundation & Certified (Blended) slipper du ta alltför många dagar ifrån ditt arbete, ditt uppdrag eller din vardag. Du studerar de grundläggande teoretiska delarna (Foundation) på egen hand i vår multimedia e-learning kurs, med telefon- och emailsupport från lärare och experter, och fortsätter sedan med en tre dagar lång klassrumskurs (Certified) med fördjupning och mer praktisk inriktning. Kursen leder till certifiering på Foundation- och Certified-nivå.

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) är ett ramverk och en metod för att skapa, underhålla och tillämpa Enterprise Architecture (EA). TOGAF® standard är en industristandard som är tillgänglig kostnadsfritt för alla organisationer som önskar utveckla och arbeta med EA. Den har byggts upp under ett antal år genom ett öppet deltagande och samarbete mellan framstående enterprisearkitekter.

Foundation & Certified

EA med TOGAF skapar förutsättningar för verksamheten att leva upp till ökade krav på flexibilitet och effektivisering. Utbildningen är uppdelad i två delar; Foundation och Certified. Foundation täcker grunderna av TOGAF 9 standard och Certified går på djupet och mer in i detaljerna av ramverket och metoden.

Kurserna är ackrediterade av The Open Group och följer deras officiella krav på innehåll och struktur. Efter genomförd kurs har du möjlighet att certifiera dig.

Effektiv utbildning skapad av experter

Dina lärare är erfarna EA-konsulter som arbetar med TOGAF® i komplexa projekt varje dag. Stora delar av teorin avklarar du genom vår e-learningkurs som du kan studera i din egen takt, så att du får ut maximal nytta av den lärarledda undervisningen på bara tre dagar.

E-learning

TOGAF Foundation är e-learningdelen av kursen som består av en grundläggande genomgång av principerna för EA och ramverket TOGAF 9 enligt krav för certifiering från The Open Group. E-learningen är på engelska och riktar sig till såväl skandinaviska kunder som internationella kunder. Support ges på svenska, norska och engelska.

Här kan du se ett exempel på hur vår e-learning ser ut.

Utbilda och certifiera dig

Biner är ackrediterade utbildare av The Open Group och du har möjlighet att certifiera dig direkt efter kursen. Certifiering ingår självklart i priset och du får en voucher efter kursen där du själv bokar in dig för certifiering. Med specialutvecklade övningstentor och experthjälp kring certifiering får du de allra bästa förutsättningarna för att lyckas.


Utbildningsformer
Remote

Längd
3 dagar

Pris
28950 kr

Kursen passar dig som är…

 • Applikationsarkitekt
 • Enterprisearkitekt
 • Informationsarkitekt
 • Koncernarkitekt
 • Systemintegratör
 • Verksamhets- affärs- och IT-utvecklare
 • Process- och kravanalytiker
 • CIO eller IT-chef
 • Program- och projektledare för förändringsprojekt
 • Annan verksamhets- och IT-specialist som är involverad i företagets utveckling av EA.

Vad kommer jag lära mig?

En kurs i två delar

I e-learningdelen är det tyngd på grundläggande teori. I klassrumsdelen fördjupar vi oss och lägger fokus på hur man tillämpar TOGAF i praktiken.

Del 1: E-learning

TOGAF Foundation består av en grundläggande genomgång av principerna för EA och ramverket TOGAF 9 enligt krav för certifiering från The Open Group. E-learningen är på engelska och riktar sig till såväl skandinaviska kunder som internationella kunder. Support ges på svenska, norska och engelska.

 • Introduktion till TOGAF
 • Arkitekturens olika vyer och intressenter
 • Arkitekturens byggstenar
 • Arkitekturstyrning (EA Governance)
 • Faser i ADM (Architecture Development Method)
 • Resultatet i ADM
 • Riktlinjer för ADM
 • Enterprise Continuum och verktyg
 • TOGAF och referensmodeller
Ingår
 • Fri tillgång till e-kursen i 6 månader
 • The TOGAF standard, version 9.2 (pdf)
 • Certifiering på Foundation-nivå
 • Support från våra duktiga lärare inom 2 arbetsdagar
 • En testmodul med testfrågor avsedda att simulera det riktiga certifieringsprovet
 • Förberedelse och hjälp kring certifiering

Del 2: Klassrumskurs

Den här delen av kursen fokuserar på att lära dig att använda dina kunskaper inom EA och TOGAF® 9. Det är en fördjupning i TOGAF 9 enligt The Open Group's krav för certifiering på TOGAF 9 Level 2.

 • ADM faser och steg
 • Migrationsplanering och tekniker
 • Hantera intressenter och intressenters behov
 • Hantera, förvalta och återanvända arkitektur
 • Riktlinjer för att anpassa ADM
 • Architecture Content Framework
 • Implementationsstöd och tekniker
 • TOGAF referensmodeller

Mål

Efter avslutad kurs kommer du att:

 • Ha insikt i huvudprinciperna inom EA och TOGAF® 9
 • Ha förståelse för terminologin och grundkoncepten inom ramverket TOGAF 9,
 • Förstå de grundläggande nyttorna med att använda TOGAF för att skapa en enterprisearkitektur,
 • Ha detaljerade kunskaper och förståelse för ramverket och metoden TOGAF 9
 • Praktiskt kunna tillämpa TOGAF 9 för att ta fram och implementera EA i sitt företag
 • Vara förberedd för The Open Group's TOGAF 9 certifieringar.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper för att gå kursen. Genom att börja med grundkursen TOGAF® Foundation som du får tillgång till som e-learning så snart du anmält dig på kurstillfället skapar du en god grund och förståelse inför kursdelen som genomförs med lärare (TOGAF® Certified). För att få största möjliga utbyte av kurstillfället rekommenderar vi dig att följa de instruktioner och det material du finner på kursportalen. I samband med avslutad kurs förser vi dig med vouchers för certifiering som genomförs online när du själv känner dig redo.

Biner_securing_progress_logo