HemSök efter kurserTOGAF® Training Foundation & Practitioner (blended)

TOGAF® Training Foundation & Practitioner (blended)

Marknadens snabbaste och mest kostnadseffektiva kurs i det populära ramverket TOGAF®. Kursen är den senaste versionen, inkluderar möjligheten att certifiera dig och är godkänd av The Open Group.

Med TOGAF Training– Foundation & Practitioner (Blended) 10th Edition slipper du ta alltför många dagar ifrån ditt arbete, ditt uppdrag eller din vardag. Du studerar de grundläggande teoretiska delarna (Foundation) på egen hand i vår multimedia e-learning kurs, med telefon- och emailsupport från lärare och experter, och fortsätter sedan med en tre dagar lång klassrumskurs (Practitioner) med fördjupning och mer praktisk inriktning. Kursen leder till certifiering på Practitioner-nivå.

The Open Groups The TOGAF® Standard, 10th Edition är ett ramverk och metod för att driva konstnadseffektiva förändringar av en verksamhet genom att skapa, underhålla och tillämpa Enterprise Architecture (EA). TOGAF standard är en industristandard som är tillgänglig kostnadsfritt för alla organisationer som önskar utveckla och arbeta med EA. Den har byggts upp under ett antal år genom ett öppet deltagande och samarbete mellan framstående enterprisearkitekter.

Foundation & Practitioner - 10th Edition

EA med TOGAF skapar förutsättningar för verksamheten att leva upp till ökade krav på flexibilitet och effektivisering. Utbildningen är uppdelad i två delar; Foundation och Practitioner. Foundation täcker grunderna och Practitioner går på djupet och mer in i detaljerna av ramverket och metoden av The TOGAF® Standard, 10th Edition.

The TOGAF® Standard, 10th Edition är den senaste versionen.

Kurserna är ackrediterade av The Open Group och följer deras officiella krav på innehåll och struktur. Efter genomförd kurs har du möjlighet att certifiera dig.


Plats
Göteborg

Utbildningsformer
Remote
Classroom

Längd
3 dagar

Pris
34950 kr

Kursen passar dig som är…

  • Applikationsarkitekt
  • Enterprisearkitekt
  • Informationsarkitekt
  • Koncernarkitekt
  • Systemintegratör
  • Verksamhets- affärs- och IT-utvecklare
  • Process- och kravanalytiker
  • CIO eller IT-chef
  • Program- och projektledare för förändringsprojekt
  • Annan verksamhets- och IT-specialist som är involverad i företagets utveckling av EA.

Vad kommer jag lära mig?

En kurs i två delar

I e-learningdelen är det tyngd på grundläggande teori. I klassrumsdelen fördjupar vi oss och lägger fokus på hur man tillämpar TOGAF i praktiken.

Del 1: E-learning

TOGAF Foundation består av en grundläggande genomgång av principerna för EA och ramverket TOGAF enligt krav för certifiering från The Open Group. E-learningen är på engelska och riktar sig till såväl skandinaviska kunder som internationella kunder. Support ges på svenska, norska och engelska.

 • Introduktion till TOGAF 10th Edition
 • Arkitekturens olika vyer och intressenter
 • Arkitekturens byggstenar
 • Arkitekturstyrning (EA Governance)
 • Faser i ADM (Architecture Development Method)
 • Resultatet i ADM
 • Riktlinjer för ADM
 • Enterprise Continuum och verktyg
 • TOGAF och referensmodeller
Ingår
 • Fri tillgång till e-kursen i 6 månader
 • The TOGAF standard (pdf)
 • Certifiering på Foundation-nivå
 • Support från våra duktiga lärare inom 2 arbetsdagar
 • En testmodul med testfrågor avsedda att simulera det riktiga certifieringsprovet
 • Förberedelse och hjälp kring certifiering

Del 2: Klassrumskurs

Den här delen av kursen fokuserar på att lära dig att använda dina kunskaper inom EA och TOGAF. Det är en fördjupning i TOGAF enligt The Open Group's krav för certifiering på Practitioner-nivå.

 • ADM faser och steg
 • Migrationsplanering och tekniker
 • Hantera intressenter och intressenters behov
 • Hantera, förvalta och återanvända arkitektur
 • Riktlinjer för att anpassa ADM
 • Architecture Content Framework
 • Implementationsstöd och tekniker
 • TOGAF referensmodeller

Mål

Efter avslutad kurs kommer du att:

 • Ha insikt i huvudprinciperna inom EA och TOGAF
 • Ha förståelse för terminologin och grundkoncepten inom ramverket TOGAF,
 • Förstå de grundläggande nyttorna med att använda TOGAF för att skapa en enterprisearkitektur,
 • Ha detaljerade kunskaper och förståelse för ramverket och metoden TOGAF
 • Praktiskt kunna tillämpa TOGAF för att ta fram och implementera EA i sitt företag
 • Vara förberedd för The Open Group's TOGAF certifieringar.

Certifiering i Foundation & Practitioner

Som kursdeltagare får du en certifieringsvoucher i samband med kursen som gäller för en kombinerad certifiering TOGAF Foundation + Practitioner. Båda delarna genomförs vid samma tillfälle. Certifieringen genomförs online på egen hand och vid valfritt tillfälle inom ett år. Detaljerade certifieringsinstruktioner finns på kursportalen som du får tillgång till när du anmält dig till kursen.

Tidsram för certifiering

TOGAF® Foundation certifieringen är en så kallad "closed book" examinering vilket betyder att kursdeltagaren inte får tillgång till något TOGAF material vid provet. Provet består av 40 flervalsfrågor som prövar deltagarens kunskap och förståelse i TOGAF. Provtiden är 60 minuter för de som har engelska som modersmål och 90 minuter för de som inte har engelska som modersmål.

Certifieringsprovet för TOGAF Practitioner är en så kallad "open book" examinering vilket betyder att deltagaren får ha tillgång till visst TOGAF-material vid provet. Provet består av 8 scenariobaserade flervalsfrågor som prövar deltagarens förmåga att analysera scenarier och applicera sin kunskap i TOGAF 9. Provtiden är 90 minuter för de som har engelska som modersmål och 135 minuter för de som inte har engelska som modersmål.

OBS! Certifiering måste ske senast inom ett år från kursens datum.

Förberedelse för certifiering

Vi vill att våra kursdeltagare ska vara så förberedda som möjligt för att lyckas med certifieringen vid första försöket, vilket innebär att du förses med testtentor och professionell hjälp av våra lärare inför certifieringen.

Omcertifiering

Omcertifieringen får endast göras efter 4 veckors karantän och kostar 5.500 SEK. För att boka en omcertfiering, vänligen kontakta oss.

Förkunskaper

Det krävs inga förkunskaper för att gå kursen. Genom att börja med grundkursen TOGAF Foundation som du får tillgång till som e-learning så snart du anmält dig på kurstillfället skapar du en god grund och förståelse inför kursdelen som genomförs med lärare (TOGAF Practitioner). För att få största möjliga utbyte av kurstillfället rekommenderar vi dig att följa de instruktioner och det material du finner på kursportalen. I samband med avslutad kurs förser vi dig med vouchers för certifiering som genomförs online när du själv känner dig redo.

Kursinnehåll TOGAF® Training Foundation & Practitioner (blended)

Effektiv utbildning skapad av experter

Dina lärare är erfarna EA-konsulter som arbetar med TOGAF i komplexa projekt varje dag. Stora delar av teorin avklarar du genom vår e-learningkurs som du kan studera i din egen takt, så att du får ut maximal nytta av den lärarledda undervisningen på bara tre dagar.

E-learning

TOGAF Foundation är e-learningdelen av kursen som består av en grundläggande genomgång av principerna för EA och ramverket TOGAF enligt krav för certifiering från The Open Group. E-learningen är på engelska och riktar sig till såväl skandinaviska kunder som internationella kunder. Support ges på svenska, norska och engelska.

Utbilda och certifiera dig

Biner är ackrediterade utbildare av The Open Group och du har möjlighet till ett certifieringstillfälle direkt efter kursen. Certifieringstillfället ingår självklart i priset och du får en voucher efter kursen där du själv bokar in dig för certifiering. Med specialutvecklade övningstentor och experthjälp kring certifiering får du de allra bästa förutsättningarna för att lyckas

Biner_securing_progress_logo