HemSök efter kurserUX Research

UX Research

Tillsammans med UX Design, utgör UX Research grunden i User Experience-arbetet. Kunskapen om målgrupper, kunder och användare, befintliga som nya potentiella och insikter om deras behov bygger en stabil grund för både förbättring och innovation.

UX Research har en viktig roll inom agil utveckling, som ursprungligen saknar dessa delar. UXR ingår som ett fundamentalt koncept i både Design Thinking och Product Discovery.

Förutom research innan man börjar utveckla ingår även testning av prototyper under utvecklingens gång i UX Researcherns arbete.


Plats
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som ska ansvara för, planera eller beställa aktiviteter inom UXResearch eller kravställa tjänster med högt fokus på slutanvändarna. Du kan t.ex. vara UX designer, webb/app-utvecklare, projektledare, Scrum Master eller kravställare, men även andra inom t ex marketing som vill veta mer om denna typ av research.

Du får även med dig alla resultat från alla övningar som du själv och övriga deltagare har tagit fram, samt tillgång till vårt referensbibliotek som kontinuerligt uppdateras.

Mål

När du har gått kursen kan du:

  • Metoder och processer för att bedriva UXResearch
  • Planera och genomföra olika typer av aktiviteter inom UXResearch
  • Kommunicera och hantera relationen mellan UXResearch, Design Thinking och agil utveckling
  • Skapa och använda flera av de typer av leveranser som är en del av researcharbetet. Det kan vara data i form av personas, scenarier, user stories, user/customer journeys. .
  • Ha en grundläggande kunskap om utvecklingsresearch genom prototyptestning. Exempel är användningstestning, distanstestning och gerillatester.

Förkunskaper

Utbildningen förutsätter inga förkunskaper men erfarenhet från utredningar, analyser och tjänsteutveckling är en fördel.

Kursinnehåll: UX Research

Grunderna i User Research – Processer, metoder och aktiviteter

Kvalitativa metoder – Intervjuer och observation

Kvantitativa metoder – Enkäter

Prototyputvärderingar

UX leveranser och deras användning och värdeskapande

Analysera och presentera User Research

Undersökningsetik

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: