HemSök efter kurserVBA-programmering

VBA-programmering

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_half

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig hur du kan koppla samman olika program för effektivare arbete med hjälp av Visual Basic for Applications, VBA. Vi visar hur du kan få programmen i MS Office att arbeta tillsammans och hur du kan hämta och använda information från externa datakällor. Att utveckla applikationer för MS Office innebär ofta stora tidsvinster och minskad risk för fel då rutinmässiga arbetsmoment automatiseras. Exempel i kursen baseras på Excel.


Utbildningsformer
Remote

Längd
3 dagar

Pris
20450 kr

Förkunskaper

Programmeringserfarenhet samt lång erfarenhet av arbete inom MS Office, främst Word och Excel.

Kursinnehåll: VBA-programmering

1. Introduktion

 • Olika makrotyper
 • Användningsområden

2. Introduktion till VBA

 • Spela in och köra VBA-makron med inspelaren
 • Titta på och redigera VBA-makron
 • Visual Basic Editorn

3. Användbarhet

 • Koppla kod till knappar och menyer
 • Koppla kod till händelser; markering, avmarkering, klick m m
 • Skapa egna och anpassa menyer

4. Dialogrutor

 • Skapa dialogrutor
 • Verktygslådan
 • Händelser

5. Variabler och konstanter

 • Olika variabler
 • Datatyper
 • Ange konstanter
 • Hämta värden
 • MsgBox
 • InputBox

6. Procedurer och funktioner

 • Skapa och använda procedurer/funktioner
 • Moduler
 • Skapa procedurer Sub
 • Skapa funktioner Function

7. Flera sätt att styra VBA-kod

 • Select-Case
 • For-Next
 • For-Each-Next

8. Objektorientering

 • Vad är ett objekt?
 • Objektklasser
 • Metoder och egenskaper
 • Objektgranskaren

9. Formulär

 • Skapa formulär
 • Kontroller i formulär

10. Kommunikation med andra program

 • Kommunicera med andra Office-program

11. Felhantering och felsökning

 • Feltyper
 • Direktfönstret
 • Felsökning
 • Brytpunkter
 • Felhantering och kompilering

Referenser

 • ”Även om jag hade VBA-kunskaper sedan innan så lärde jag mig mycket om grunderna, vilket var bra! Jag måste även understryka att läraren var väldigt pedagogisk.”
 • ”Konstanty är en utmärkt lärare och oerhört kunnig.”