HemSök efter kurserVirtuella möten

Virtuella möten

Virtuella möten är hetare än någonsin. Skaffa dig ett pedagogiskt ramverk för att du ska kunna planera, leda, facilitera och dokumentera olika möten virtuellt i mötesform som om du inte gjort något annat.

Utbildningen är framtagen av, och levereras med, Informators samarbetspartner Mia Liljeberg


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
10500 kr

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla som leder möten och vill få ett metodramverk för flera olika typer av möten och workshops.

Mål

Deltagarna får ett pedagogiskt ramverk för att kunna planera, leda, facilitera och dokumentera olika möten virtuellt i mötesform.

Deltagarna får även med sig självskattningsverktyg för delkompetenser och ett kompendium med mötesmodellen, metoder, mötestekniker, checklistor att använda på arbetsplatsen

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper behövs.

Kursinnehåll: Virtuella möten

Att leda virtuella möten, engagerande och produktiva är inte lika lätt som fysiska möten men det är användbart i såväl privat sektor som offentlig.

Vi lever i en tid av förändring med mer komplexa samband, fler personer från olika grupperingar som behöver samverka. Denna utbildning ger dig en bra metodgrund för att designa, genomföra och dokumentera virtuella möten.

Du får en genomgång av en mängd olika plattformar och digitala verktyg som kan hjälpa dig att få produktiva möten med högt engagemang.

Genom hela dagen så får du också testa på flertalet metoder för att få känna på hur de landar och vilka som skulle fungera i just dina möten.

Du får arbeta med att designa ett eget möte och få feedback på det.

Utbildningens fokus:

Före mötet

 • Definition och typer av möten
 • Mötesmodellen
 • Komponenter i ett möte (information, diskussion, beslut)
 • Uppnå syften med möte
 • Gruppdynamik och beteendestilar
 • Hjärnans roll i mötet
 • Förberedelse – teknik, mötesledning, information
 • Interna och externa möten
 • Hur designar jag ett möte?

 • Storytelling i möten
 • Virtuella möten – framgångsfaktorer och fallgropar
 • Justera för olika typer av virtuella möten: telefonmöte, videomöte, webbmöte

Under mötet

 • Hur genomför jag mötet?
 • Spelregler i virtuella möten
 • Digitala verktygslådan
 • Skapa energi och resultat
 • Preppa deltagarna för effektiva möten

Efter mötet

 • Hur dokumenterar jag ett möte?
 • Reflektion och förbättringspotential
 • För- och nackdelar med virtuella möten

Ovanstående paketeras med exempel, övningar, visuella modeller och med teori från forskning på kognitionsvetenskap och ledarskap.


Utbildningen är framtagen av, och levereras med, Informators samarbetspartner Mia Liljeberg

Mia Liljeberg utbildar inom mötesfacilitering, förändringsledning och företagskultur. Hon hjälper företag och organisationer i deras förändringsarbeten inom digitalisering och verksamhetsutveckling.

Med små, små medel kan man nå stora resultat. Hon delar med sig av sina insikter på ett lättsamt sätt och hennes verktyg går att använda direkt. Hon är ingenjör i industriell ekonomi och efter att ha arbetat på 5 kontinenter i 20 länder, sadlade hon om och har studerat kognition och ledarskap för att förstå hur våra hjärnor fungerar och människor interagerar.

Hon är certifierad professionell mötesfacilitator enligt IAF.. Hon har även skrivit en bok om hur vi kan nå fram med vårt budskap och är medförfattare till boken Tolv talares tankar om möten.