M1724

Ladda ner som PDF

Agile för HR - Optimized

Fler och fler organisationer ser nu värdet i att applicera det agila tankesättet även inom HR, både i det interna arbetet men kanske framför allt i hur en HR-avdelning bidrar till att stötta en organisations lättrörlighet.

Agil HR Optimized är en sammanslagning av våra ordinarie schemalagda kurser Agil HR (2 dagar) samt Agil HR workout (1 dag). Den optimerade kursen består av 1 dag i klassrum + onlinemöten och film före och efter klassrumsdagen. När traditionella processer fokuserar på styrning och kontroll är en agil HR-funktion roll snarare att skapa värde och stötta unika behov vilket vi tar fasta på i denna digitalt optimerade kurs. OBS! Startdatum anger klassrumsdag så observera att själva utbildningen kör igång cirka 2 veckor dessförinnan med självstudier!

Agile för HR - Optimized

Målgrupp

För dig som snabbt vill komma igång med ett nytt arbetssätt på HR och även börja utveckla produkter och tjänster som passar för din organisations arbetssätt och kultur. HR-chefer, HR business partners, HR-specialister, linjechefer, verksamhetschefer och konsultchefer i både privat och offentlig sektor.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Agenda

1: Introduktion och deltagarpresentation

Du tittar på valfria filmer från en You Tube-lista och läser artiklar som gjorts tillgängliga för dig via Informators lärandeplattform Training Cloud. Sen ses vi online (videomöte), går igenom utbildningsmål och de olika delarna i kursen och lär känna de andra deltagarna. Inför detta virtuella tillfälle har du även förberett en personlig presentation i mindmappingformat som ska presenteras av en annan kursdeltagare.

2: Filmer med efterföljande diskussion

Agil grund, Agil HR, organisation och ledarskap

Du tittar på filmer som innehåller teori och case. I slutet av veckan har vi en diskussion med videomöte där du kan ställa frågor och föra en diskussion med de andra deltagarna och läraren.

Rekrytering, mål & prestation, lärande, medarbetar-undersökningar och lön & belöning

Du tittar på filmer som innehåller teori och case. I slutet av veckan har vi en diskussion med videomöte där du kan ställa frågor och föra en diskussion med de andra deltagarna och läraren. 

3: Workout på plats hos Informator i Stockholm och/eller Göteborg

Vi ses IRL och provar på att jobba med olika praktiska teamövningar... Läs mer

Agenda

1: Introduktion och deltagarpresentation

Du tittar på valfria filmer från en You Tube-lista och läser artiklar som gjorts tillgängliga för dig via Informators lärandeplattform Training Cloud. Sen ses vi online (videomöte), går igenom utbildningsmål och de olika delarna i kursen och lär känna de andra deltagarna. Inför detta virtuella tillfälle har du även förberett en personlig presentation i mindmappingformat som ska presenteras av en annan kursdeltagare.

2: Filmer med efterföljande diskussion

Agil grund, Agil HR, organisation och ledarskap

Du tittar på filmer som innehåller teori och case. I slutet av veckan har vi en diskussion med videomöte där du kan ställa frågor och föra en diskussion med de andra deltagarna och läraren.

Rekrytering, mål & prestation, lärande, medarbetar-undersökningar och lön & belöning

Du tittar på filmer som innehåller teori och case. I slutet av veckan har vi en diskussion med videomöte där du kan ställa frågor och föra en diskussion med de andra deltagarna och läraren. 

3: Workout på plats hos Informator i Stockholm och/eller Göteborg

Vi ses IRL och provar på att jobba med olika praktiska teamövningar under en hel dag.

4: Summering och avslut

Vi provar att mötas i ett digitalt kontor för att fundera över nästa steg, summera upp och ge feedback (retrospektiv).

Utbildning för dig, på dina villkor

Informator Time-to-Skills

Alla företag har inte tid att släppa iväg sin personal på långa utbildningar men alla är överens om att kompetensutveckling behövs för att driva verksamheten framåt. Tidseffektiva alternativ får allt mer efterfrågan eftersom personalens tid borta från arbetsplatsen både kostar pengar och leder till eftersläpande arbetsuppgifter.

Vi lyssnar på branschens behov av tidseffektiva utbildningar. Därför har Informator arbetat fram former och lösningar som tacklar tidsutmaningen och samtidigt stöttar din kompetensutveckling. Samlingsnamnet för detta är Time-to-Skills™.

Utbildningen levereras i samarbete med

Kursfakta

Kurs-ID: M1724
Längd: 20 Tim
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.